Trang chủ / Pháp luật

Hà Nội: Nhiều chính sách đặc thù dành cho người có công và thân nhân người có công

 

Bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách riêng, có nhiều chính sách cao hơn mức của Trung ương để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có công, gia đình chính sách.

Chú thích ảnh: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tới thăm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội.

Chú thích ảnh: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tới thăm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội.

Thành phố Hà Nội hiện đang quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với hơn 800.000 người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng và một số đối tượng hưởng chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, có gần 82.000 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách riêng, có nhiều chính sách cao hơn mức của Trung ương để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có công, gia đình chính sách.

Có thể kể đến như chủ trương cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người có công, người khuyết tật; trợ cấp hằng tháng cho cựu thanh niên xung phong sống cô đơn, không nơi nương tựa và cán bộ hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày có hoàn cảnh khó khăn...

Để tiếp tục chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách, người có công, tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công của thành phố Hà Nội gồm 2 chính sách mới; Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 114 tỷ đồng/năm (tăng so với năm 2022 khoảng 99,7 tỷ đồng).

Nghị quyết về Chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên địa bàn TP Hà Nội quy định các đối tượng được hỗ trợ gồm: Cha, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; Vợ hoặc chồng, con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

Thương/bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 81%; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 81%; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huân chương kháng chiến được hưởng chế độ Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà ở mức 0,9 lần mức chuẩn người có công; Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung: 1,8 lần mức chuẩn người có công. Hỗ trợ chi khác phục vụ công tác điều dưỡng tập trung (điện, nước, vệ sinh...): 500 nghìn đồng/1 người/1 lượt điều dưỡng.

Về mức hỗ trợ tiền ăn và chi khác đối với người có công và thân nhân người có công nuôi dưỡng tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân da cam/dioxin TP (mở rộng đối tượng, nâng mức tiền ăn và chi khác quy định tại Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND TP).

Đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và thân nhân liệt sĩ sống cô đơn, không nơi nương tựa hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nuôi dưỡng tại các Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công của TP; Con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng nuôi dưỡng tại Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân da cam/dioxin TP. Mức chi gồm: Tiền ăn: 3 triệu đồng/người/tháng; Chi khác phục vụ nuôi dưỡng (điện, nước, vệ sinh, quần áo, thuốc chữa bệnh thông thường...): 500 nghìn đồng/người/ tháng.

Nghị quyết có điểm mới là mở rộng hỗ trợ. Đó là hỗ trợ tiền khám sức khỏe đối với người có công với cách mạng và thân trợ nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng khi thực hiện điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công. Mức chi hỗ trợ (bằng tiền mặt) là 1 triệu đồng/người/năm.

Hỗ trợ tiền mai táng khi người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng từ trần (ngoài mức kinh phí theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội). Mức chi hỗ trợ mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội tại thời điểm người có công và thân nhân người có công từ trần

Cũng tại kỳ họp này, 100% đại biểu có mặt cũng đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm của đại diện các Ban liên lạc tù chính trị TP Hà Nội và nội dung mức quà tặng của TP Hà Nội tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán; Kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, Ngày Quốc khánh 2/9, Ngày Quốc tế Thiếu nhi và Tết Trung thu.

Theo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm của đại diện các Ban liên lạc tù chính trị TP Hà Nội, mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Đại diện các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP Hà Nội là 50 triệu đồng/năm; Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với hội viên của các Ban liên lạc tù chính trị Hà Nội, mức hỗ trợ là 500 nghìn đồng/hội viên/năm.

Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với hội viên của các Ban liên lạc tù chính trị Hà Nội tổ chức kỷ niệm vào các các năm chẵn và năm tròn: Mức hỗ trợ mức 500 nghìn đồng/hội viên (ngoài mức hỗ trợ hàng năm cho hoạt động của các hội viên Ban liên lạc tù chính trị).

Về quy định nội dung và mức tặng quà của TP Hà Nội tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán: Mức quà (bằng tiền mặt) 2 triệu đồng/người với: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, thưởng sinh loại B, người hưởng chính sách như thương binh tổn thương cơ thể từ 21 trở lên;

Bệnh binh tổn thương cơ thể từ 41% trở lên; Thương bệnh binh của TP Hà Nội hiện đang dược nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kế; Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1 1945 (Lão thành cách mạng)... ; Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, dày.

Trường hợp 1 cá nhân thuộc các đối tượng người có công nêu trên thì chỉ nhận 1 suất quà tặng của TP.

Mức hỗ trợ bằng bằng tiền mặt là 1 triệu đồng/người với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; Con đẻ người hoạt động kháng chiếu bị nhiễm chất độc hóa học của TP Hà Nội hiện đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề...

Nhân dịp Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, mức quả (bằng tiền mặt) 2 triệu đồng/người với Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như Thương binh tổn thương cơ thể từ 21% trở lên; Bệnh binh tổn thương cơ thể từ 41% trở lên; Thương bệnh binh của TP Hà Nội hiện đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề... Mức quà 6 triệu đồng/suất (trong đó túi quà 1 triệu đồng, tiền mặt 5 triệu đồng) tặng: Gia đình người có công tiêu biểu (mỗi quận, huyện, thị xã chọn 2 gia đình) và các cá nhân tiêu biểu do đoàn lãnh đạo TP đi thăm tặng.

Nhân dịp Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9: Mức quà (băng tiền mặt) 2 triệu đồng/người với người hoạt động cách mạng trước 1/1/1945 (Lão thành cách mạng); Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (Tiền khởi nghĩa); Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”...

Theo Báo Điện tử Dân sinh

Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt - Cơ quan ngôn luận của Liên hiệp hội về người khuyết tật VN

Giấy phép Báo điện tử số 120/GP-BTTTT của Bộ TT và TT

Tổng Biên tập: Nguyễn Gia Cương - ĐT: 0973008899

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Hồng Thái - ĐT: 0969268335

Trụ sở: 991 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Email: toasoandhv@gmail.com