Đời sống – Xã hội

Cần Thơ đảm bảo đời sống người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn người dân trên địa bàn

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ðền ơn đáp nghĩa” và thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến to lớn của …

Cần Thơ đảm bảo đời sống người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn người dân trên địa bàn Xem thêm »

Scroll to Top