Pháp luật

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng Xem thêm »

Thúc đẩy giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật

(ĐHVO). Luật Người khuyết tật 2010, Luật Trẻ em 2016, Luật Giáo dục 2019 cùng các văn bản hướng dẫn khác đã ra đời và có hiệu lực thi hành, trong đó có quy định về các quyền cơ bản của trẻ em khuyết tật, đặc biệt là quyền được tiếp cận hệ thống giáo dục hòa nhập. Tuy nhiên, sau một thời gian thi hành, hiện trẻ em khuyết tật vẫn còn gặp phải rất nhiều rào cản, khó khăn trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là việc được tiếp cận với hệ thống giáo dục hòa nhập theo Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật CRPD.

Thúc đẩy giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật Xem thêm »

Scroll to Top