Văn hóa – Thể thao

Đưa thể thao thế giới đến Việt Nam

(ĐHVO). Diễn đàn Thể thao Việt Nam (VSF) lần thứ nhất năm 2022 với hoạt động quan trọng là Hội thảo Quốc tế về chuyên nghiệp hoá kinh doanh và tiếp thị thể thao vừa diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Tổng cục Thể dục Thể thao và Công ty WLS Corporation phối hợp tổ chức.

Một số hạn chế trong chính sách phát triển thể dục, thể thao của người khuyết tật

(ĐHVO). Hoạt động thể dục thể thao giúp người khuyết tật hỗ trợ phục hồi chức năng, rèn luyện sức khỏe, nâng cao kỹ năng sống, tăng cường giao tiếp, học hỏi kinh nghiệm, tự tin hòa nhập cộng đồng, kiếm thêm thu nhập. Ở Việt Nam, để khuyến khích, vận động người khuyết tật tham gia hoạt động thể dục, thể thao và bảo đảm cho người khuyết tật tham gia thể dục thể thao thường xuyên, Nhà nước đã từng bước xây dựng, ban hành và hoàn thiện các luật, chính sách về thể dục, thể thao đối với người khuyết tật xong thực tiễn triển khai vẫn còn nhiều hạn chế.

Scroll to Top