Hồ Chí Minh: Có 8.927 người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội

(ĐHVO). Theo thông tin từ Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, hiện nay trên địa bàn Thành phố có 8.927 người được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập.

Trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hiện có 16 cơ sở bảo trợ xã hội công lập, 1 cơ sở giáo dục (trường Hermann Gmeiner) và 1 cơ sở đào tạo nghề (Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm Thành phố); tiếp nhận, quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng 6.361 người. Bên cạnh đó, có 63 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập (có quyết định thành lập của cấp Thành phố và quận huyện) hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 2.566 người. Tổng số người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội cả công lập và ngoài công lập là 8.927 người.

Khám sức khỏe cho học viên Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm TP. Hồ Chí Minh

Trong 6 tháng đầu năm 2024, TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện trợ cấp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP số tiền gần 83,2 tỷ đồng/tháng cho 132.915 người; thực hiện trợ cấp xã hội khẩn cấp gần 1,1 tỷ đồng cho 58 người tại 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Thực hiện theo Quyết định số 812/QĐ-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh về quy chế phối hợp thực hiện công tác tập trung trẻ em, người lang thang và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, đã tiếp nhận 800 trẻ em, người lang thang.

Việc cấp mã định danh và căn cước công dân cho diện nhân khẩu đặc biệt tại các cơ sở trợ giúp xã hội và cộng đồng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã được chú trọng thực hiện. Tính đến ngày 12/5/2024, đã thực hiện cấp mã định danh và căn cước công dân cho 3.020/5.760 người, đạt tỷ lệ 52,4% tại các trung tâm bảo trợ xã hội công lập; cấp mã định danh cho 137.338 người hưởng trợ giúp xã hội tại cộng đồng; cấp mã định danh căn cước công dân cho 1.352/1.467 người, đạt tỷ lệ 92,2% tại các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập.

Đăng Hoan

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top