Author name: Nguyễn Hồng Thái

Bầu chọn danh hiệu “Vận động viên (VĐV) tiêu biểu và đề cử vận động Thể thao người khuyết tật xuất sắc thành phố Hải Phòng lần thứ 30 năm 2023”

(ĐHVO). Sáng 29/12, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Bầu chọn danh hiệu “Vận động viên (VĐV) tiêu biểu và đề cử Vận động viên Thể thao Người …

Bầu chọn danh hiệu “Vận động viên (VĐV) tiêu biểu và đề cử vận động Thể thao người khuyết tật xuất sắc thành phố Hải Phòng lần thứ 30 năm 2023” Xem thêm »

Scroll to Top