Hội nghị Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số tại tỉnh Hòa Bình

(ĐHVO). Sáng ngày 17/11, tại tỉnh Hòa Bình, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị “Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số” dành cho các Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, các Liên chi hội, chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, ông Trần Thái Sơn – Giám đốc Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, các Liên chi hội, chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng diễn ra mạnh mẽ, vai trò của báo chí trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trở nên vô cùng quan trọng. Phát biểu đề dẫn Hội nghị, ông Nguyễn Đức Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Đảng, nhiều bài báo được đăng tải, tuyên truyền đã tạo ra khí thế vô cùng sôi nổi, tạo động lực cho mọi người tham gia vào các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, trong đó có công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước tình hình có nhiều thế lực phản động loan tin bịa đặt, công kích Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong suốt thời kỳ chuyển đổi số, cần đưa ra những giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn quan điểm sai trái, góp phần ổn định kinh tế, chính trị, xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến, tham luận, trao đổi sôi nổi tập trung vào vấn đề xác định rõ vai trò xung kích của báo chí, truyền thông trong việc nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong thời kỳ chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Tham luận tại Hội nghị, nhiều cơ quan báo chí địa phương tích cực đăng tải thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền, phản ánh khách quan, trung thực, đúng bản chất vấn đề với mục đích tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với những chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Các Đại biểu tham luận sôi nổi tại Hội nghị

Bế mạc Hội nghị, thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nguyễn Đức Lợi ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, tham luận sâu sắc, trách nhiệm của các đại biểu trong Hội nghị đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Các tham luận tập trung vào những kinh nghiệm thực tế của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, những hạn chế, khó khăn còn gặp phải để đấu tranh chống các thế lực thù địch cùng nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và nhiều giải pháp được rút ra từ các Đại biểu. Trên cơ sở đó, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để thực hiện những giải pháp có hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số, duy trì ổn định và phát triển bền vững của cộng đồng.

“Hội nghị Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số có ý nghĩa quan trọng đối với các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hướng tới sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, đồng thời là sinh hoạt chính trị – nghiệp vụ bổ ích đối với các cấp Hội, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.” – theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Hồng Liên

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top