Author name: Khánh Linh

Chương trình “Tết đồng bào” năm 2024: Mang Tết sớm đến với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo ở Sơn La

Chiều ngày 20/1/2024, Trung tâm Truyền hình Nhân đạo phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Khai mạc Chương trình “Tết đồng bào” năm 2024

Chương trình “Tết đồng bào” năm 2024: Mang Tết sớm đến với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo ở Sơn La Xem thêm »

Scroll to Top