Thanh Hoá: Hà Trung tăng tốc về đích huyện nông thôn mới năm 2023

(ĐHVO). Quyết tâm về đích huyện nông thôn mới (NTM) trong năm 2023, những ngày nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương huyện Hà Trung tăng cường triển khai và thực hiện đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh phong trào thi đua đưa huyện Hà Trung đạt chuẩn huyện NTM năm 2023.

Hà Trung đã có bước phát triển nhanh, mạnh

Những ngày này, nhằm hưởng ứng không khí thi đua cao điểm “Toàn dân chung sức xây dựng huyện Hà Trung đạt huyện nông thôn mới” năm 2023, việc hoàn thiện các tiêu chí về NTM đang được triển khai thực hiện trên khắp toàn huyện Hà Trung. HĐND, Huyện uỷ, UBND huyện đã ban hành hơn 40 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện, nhằm triển khai, thực hiện tốt về những hoạt động, theo hướng dẫn, chỉ đạo, của Trung ương, của Tỉnh ban hành.

Trong năm 2023, mặc dù chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng dưới sự chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt của cấp đảng uỷ, chính quyền, ban chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG từ huyện đến cơ sở, với sự tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chương trình xây dựng NTM đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Hà Trung vẫn tồn tại một số khó khăn và vướng mắc: Một số xã tổ chức thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí sau khi đã được công nhận đạt chuẩn NTM, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu vẫn còn hạn chế; Nguồn lực thực hiện xây dựng NTM còn hạn chế; Việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị người nông dân với các tổ chức kinh tế hợp tác xã vẫn đang hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và khu vực nông thôn. Nguyên nhân chính chủ yếu là do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu sau đại dịch Covid-19; một số nội dung chỉ tiêu, tiêu chí là các nội dung mới khó thực hiện…

Về hạ tầng kinh tế – xã hội tiếp tục, được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp hoàn thành các dự án xây dựng sân vận động huyện; mô hình thực hiện sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) được nhân rộng tại địa bàn 10 xã; 12 trường được Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 và được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia; tỉ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93,1%; 02 xã Hà Ngọc, Hà Giang đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM năm 2023 đạt 100%.

Hà Ngọc – Một trong các xã hoàn thành đạt chuẩn NTM trong năm 2023

Triển khai chương tình xây dựng NTM, đến nay toàn huyện có 09 sản phẩm OCOP đăng ký tham gia chương trình, kết quả có 08 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 01 sản phẩm được đánh giá, công nhận lại sau 3 năm (sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng Gia Miêu Ngoại Trang), 01 sản phẩm được hội đồng OCOP huyện đánh giá đạt 79 điểm hiện nay đang trình hội đồng tỉnh đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Uỷ ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh của huyện về xây dựng NTM. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện theo nghị quyết số 13–NQ/HU, ngày 02/02/2023 của ban thường vụ huyện uỷ, kết quả 9 tháng đầu năm 2023, đã vận động được 794 hộ tự nguyện hiến đất, với tổng diện tích là 29.133,35m2 (bao gồm cả đất ở và nông nghiệp); các đơn vị thực hiện tốt như: Hà Long, Hà Vinh, Lĩnh Toại, Hà Bình, Hà Châu, Hà Tân, Hà Tiến, Hà Thái,…

Cùng với việc phát triển kinh tế – xã hội, ban tuyên giáo huyện uỷ luôn chú tâm và đẩy mạnh công tác thông tin và tuyên truyền về xây dựng NTM và phát triển theo hướng bền vững, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, các mô hình kinh tế, các điển hình trong xây dựng NTM. Chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo hàng tháng và các văn bản chỉ đạo. Qua tuyên truyền, vận động, được nhân dân đồng thuận, ủng hộ hiến đất, bàn giao mặt bằng thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường và dự án nâng cấp cùng rất nhiều dự án giao thông nông thôn, nhà văn hóa, công trình phúc lợi…

Sân bóng huyện nơi tổ chức hoạt động các hoạt động thể thao – văn hoá

Ngoài ra, còn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào như: “xây dựng giao thông nông thôn và khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”; Hướng dẫn MTTQ các xã thực hiện nội dung tiêu chí xã ATTP, ATTP nâng cao. Phát động các phong trào thi đua hưởng ứng “ tháng cao điểm về công tác vệ sinh môi trường”,…Hội liên hiệp phụ nữ huyện phát động phong trào thi đua “ Mỗi phụ nữ trồng mỗi cây xanh”; “Mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh”, thực hiện mô hình nhà sạch, vườn đẹp.

Để hoàn thành chương trình xây dựng NTM theo đúng lộ trình đề ra, huyện Hà Trung luôn tích cực thực hiện tốt các nội dung thành phần của chương trình (đã được phê duyệt tại quyết định số 263/QĐ- TTg của Thủ tướng chính phủ). Kết quả đạt chuẩn NTM ở các cấp (huyện, xã, thôn) theo các mức độ đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Hà Trung có 19/19 xã được công nhận đạt chuẩn NTM trong đó có 03 xã: Hà Sơn, Hà Lĩnh, Hà Lai  đã đạt chuẩn NTM nâng cao. Qua tổ chức thẩm định, công nhận 03 thôn đạt chuẩn NTM; 04 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, nâng số thôn đạt chuẩn NTM là 18/133 thôn, đạt 96,24%; 16 thôn NTM kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 12%.

Hướng tới phát triển văn hoá du lịch lễ hội (chùa cao – Hà Lĩnh)

Nhờ vào việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đến nay Hà Trung phấn đấu mục tiêu năm tới để 100% số xã duy trì Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2022 – 2025, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM; 02 xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2022 – 2025; 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 05 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đúng như cảm nhận, diện mạo ở huyện Hà Trung đến nay đang thực sự đổi mới. Phát huy kết quả này, Hà Trung tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển; tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, lựa chọn những thế mạnh để tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Huyện cũng xác định thứ tự ưu tiên và quyết liệt hoàn thành lần lượt từng nhiệm vụ trước mắt là lâu dài. Trong đó, huyện sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt, trong đó, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững.

Xác định đích đến cuối cùng của chương trình xây dựng NTM chính là nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của người dân. Khi người dân có được thu nhập ổn định sẽ tác động trở lại xây dựng quê hương. Theo đó, huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác, tích cực tham gia xây dựng, duy trì đạt chuẩn NTM và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp tập trung…

Tiếp nối những thành quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Trung cũng hoạch định những mục tiêu mới, nhiệm vụ mới và giải pháp cho giai đoạn tiếp theo. sẽ tăng cường công tác đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới; giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất nhằm giúp các địa phương khắc phục khó khăn để hoàn thành mục tiêu chung của huyện theo đúng lộ trình đề ra.

 Hoàng Anh – Văn Đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top