Trang chủ / Tin tức - Sự kiện

Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam: Tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

(ĐHVO). Nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, thảo luận phương hướng hoạt động năm 2021, ngày 30/12/2020, UBQG về người khuyết tật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Bộ LĐTB&XH, Chánh Văn phòng UBQG về người khuyết tật Việt Nam; ông Đoàn Hữu Bảy, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo-Văn xã, Văn Phòng Chính phủ; ông Nguyễn Hồng Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Đặng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam cùng đại diện các bộ, ban ngành, các tổ chức của và vì người khuyết tật và các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước…

Ông Lê Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị

Chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBQG về người khuyết tật Việt Nam nhấn mạnh: Năm 2020 là năm đặc biệt và những diễn biến phức tạp và để đánh giá hết các công việc năm 2020 và thảo luận phương hướng hoạt động năm 2021, đề nghị mỗi đại biểu với tinh thần tập trung các kết quả công tác năm 2020. Và với vai trò là thành viên của UBQG thì các đại biểu có những ý kiến đóng góp, trao đổi về nhưng khó khăn, thuận lợi và kiểm điểm lại những hoạt động trong một năm vừa qua.

Thay mặt UBQG báo cáo tổng kết, ông Nguyễn Văn Hồi, Chánh Văn phòng UBQG cho biết: Năm 2020 Ủy ban Quốc gia về NKT Việt Nam mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, thiên tai bão lũ xảy ra nhiều, nhưng đã triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Cũng theo Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội: Những đổi mới tích cực trong hoạt động truyền thông cả về nội dung, phương pháp, đối tượng, thời điểm mang lại nhiều hiệu quả thực chất trong việc nâng cao nhận thức, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong xã hội về vấn đề NKT; giảm thiểu định kiến xã hội về năng lực của NKT, thúc đẩy chuyển biến tích cực trong công tác chăm sóc, giáo dục, đào tạo nghề, tạo sinh kế để NKT tự chủ cuộc sống; các rào cản xã hội từng bước giảm dần; quyền của NKT ngày càng được đảm bảo tốt hơn; Các cơ quan, đơn vị đã cố gắng thực hiện các quy định hỗ trợ cho NKT….

Ông Nguyễn Văn Hồi đọc dự thảo báo cáo

Theo đó, Chánh Văn phòng UBQG về người khuyết tật cũng thông tin về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, cụ thể tập trung vào các hoạt động:

1. Tiếp tục Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật

2. Tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đền NKTđể kịp thời sửa đổi, bổ sung, khắc phục những vướng mắc, bất cập cho phù hợp với thực tế của đất nước và với Công ước của Liên hợp quốc về quyền của NKT;

Nghiên cứu đề xuất sửa đổi các quy định liên quan đến NKT trong quá trình chuẩn bị, trình Quốc hội các dự án, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); chú trọng tham vấn ý kiến NKT và các tổ chức của NKT để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tiễn.

3. Tiếp tục đổi mới công tác truyền thông và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế về quyền của NKT, chính sách, pháp luật về NKT bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với những đối tượng khác nhau.

4. Tổ chức đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Luật người khuyết tật trên cơ sở đó nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật người khuyết tật.

5. Tiếp tục xây dựng và triển khai mô hình sinh kế cho NKT; mô hình khởi nghiệp; mô hình đào tạo nghề gắn với việc làm tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; mô hình đào tạo nghề gắn với sinh kế cho NKT; mô hình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, v.v....

6. Tổ chức các giải thi đấu thể thao, liên hoan văn nghệ người khuyết tật toàn quốc. Tham gia các giải thể thao quốc tế dành cho người khuyết tật.

7. Tổ chức kiểm tra hoạt động trợ giúp NKT tại một số Bộ, ngành và địa phương; tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề việc thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận sử dụng của NKT.

8. Tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác về NKT với các đối tác song phương, đa phương trong khu vực và trên thế giới; tăng cường các hoạt động điều phối, chia sẻ thông tin với các đối tác phát triển trong lĩnh vực khuyết tật

Ông Đặng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu góp ý tại Hội nghị, ông Đặng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, thành viên UBQG về người khuyết tật Việt Nam nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo, đánh giá cao những hoạt động của UBQG năm 2020 cùng những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Ông Thanh cũng nhấn mạnh đặc biệt tâm đắc và ấn tượng khi UBQG đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 39 của Ban Bí thư và Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 nhanh chóng, kịp thời. Và trong bối cảnh năm 2020 đầy khó khăn, nhiều diễn biến phức tạp do dịch bệnh hoành hành, UBQG vẫn tổ chức giám sát việc thực thi chính sách đối với người khuyết tật tại một số bộ ngành và địa phương. Theo ông Thanh, đây không đơn thuần chỉ là kiểm tra, giám sát mà thông qua đó là thúc đẩy việc thực thi chính sách đối với người khuyết tật cũng như có thêm cơ sở thực tiễn để báo cáo những hạn chế tồn tại để làm căn cứ sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách,… Ông Thanh tin tưởng rằng, trong năm 2021, nếu hoàn thành được những hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, đời sống của NKT sẽ được cải thiện rất nhiều, quyền của NKT cũng từng bước được hiện thực hóa.

Về phía Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, với tư cách là tổ chức cấp quốc gia của và vì người khuyết tật, thành viên của UBQG, Liên hiệp hội luôn tuân thủ và thực hiện đúng quy định, chính sách,pháp luật. Năm 2021, Liên hiệp hội có 11 hoạt động trọng tâm nhưng do chưa phải hội đặc thù nên không được cấp ngân sách hoạt động. Liên hiệp hội hy vọng từ năm 2021 sẽ được UBQG, Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính và các bộ ngành quan tâm, phối hợp và cấp kinh phí cho Liên hiệp hội để thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực đối với người khuyết tật… từ chương trình trợ giúp người khuyết tật – Ông Đặng Văn Thanh nhấn mạnh.

Đại diện Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Hội nghị tổng kết của UBQG về người khuyết tật Việt Nam ghi nhận 15 lượt ý kiến góp ý đến từ các đại biểu là thành viên của Ủy ban, đại diện các bộ ngành, các tổ chức tham dự Hội nghị.

Tin tưởng rằng với sự thẳng thắn nhìn vào những tồn tại hạn chế trong báo cáo qua quá trình hoạt động cùng những bài học kinh nghiệm được rút ra và những kết quả đã đạt được, UBQG về người khuyết tật Việt Nam sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, từng bước hiện thực hóa quyền của người khuyết tật, thúc đẩy NKT hòa nhập cộng đồng và tham gia toàn diện vào các hoạt động xã hội…

Hải Phong

Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt - Cơ quan ngôn luận của Liên hiệp hội về người khuyết tật VN

Giấy phép Báo điện tử số 120/GP-BTTTT của Bộ TT và TT

Tổng Biên tập: Nguyễn Gia Cương - ĐT: 0973008899

Phó Tổng Biên tập: TS. Nguyễn Hồng Thái - Nguyễn Công Tùng

Trụ sở: 991 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Email: toasoandhv@gmail.com - Hotline: 0977810999 - 0969268335