Trang chủ / Tin tức - Sự kiện

Lần đầu tiên Bộ ban hành chương trình Tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

(ĐHVO). Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ khẳng định: “Ngôn ngữ là một phương diện của văn hóa. Ngôn ngữ là cái hồn của văn hóa. Bản sắc dân tộc thể hiện trong ngôn ngữ là tiếng nói dân tộc. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt không chỉ là một hoạt động văn hóa đơn thuần mà còn là trách nhiệm công dân Việt nói chung và kiều bào người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng.”

Thực hiện mục tiêu cụ thể thứ 7 trongNghị Quyết 29/TW về việc dạy tiếng Việt và truyền bá văn hóa dân tộc cho người Việt Nam ở nước ngoài, có chương trình hỗ trợ tích cực việc giảng dạy tiếng Việt và truyền bá văn hóa dân tộc cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần phát huy sức mạnh của văn hóa Việt Nam, đồng thời xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước; cụ thể hoá nhiệm vụ trong Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tưởng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài”.

Đồng thời, đáp ứng nhu cầu học tiếng Việt của cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, lần đầu tiên Bộ GD&ĐT đã Ban hành Chương trình Tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài theo khung năng lực tiếng Việt 6 bậc áp dụng cho các cơ sở giáo dục, kèm theo Thông tư số 28/2018/TT-BGDĐT ngày 26/11/2018. Đây là một vấn đề lớn, thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Trước đó, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT về Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài ngày 01/09/2015; Thông tư 22/2016/TT-BGĐT Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học, trong đó có Định dạng đề thi tiếng Việt ngày 22/09/2016.

Ảnh minh họa

Bộ GD&ĐT cho biết: “Chương trình Tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài được ban hành nhằm tạo cơ sở chung cho việc xây dựng, phát triển, cập nhật tài liệu dạy học và tổ chức hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá năng lực sử dụng tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần giữ gìn, phát triển, quảng bá tiếng Việt và bản sắc văn hóa của người Việt Nam, giữ gìn và phát triển tinh thần hướng về quê hương, đất nước của người Việt Nam ở nước ngoài.

Đáng lưu ý, hiện nay, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ chính thức ở gần 60 quốc gia, và là thứ ngôn ngữ có số lượng người nói đông thứ 2 trên thế giới (sau tiếng Trung). Trong giao tiếp của giới trẻ, trong sinh hoạt của một bộ phận xã hội, hiện tượng “tiếng ta đá tiếng tây” đang trở nên phổ biến.Đây là một trong các nguyên nhân làm cho xu hướng sử dụng ngôn từ nước ngoài thay thế ngôn từ tiếng Việt ở các cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng tăng.

Thực tế, kinh nghiệm và năng lực sử dụng tiếng Anh hoặc bất cứ ngôn ngữ nào như một ngôn ngữ chính thức của người Việt Nam ở nước ngoài, cũng chính là lợi thế khi học tiếng Việt và bổ sung cho việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt hiệu quả hơn. Tại khoản 3 Điều 5 Hiến pháp năm 2013 cũng ghi rõ: “Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình”. Rõ ràng, dạy tiếng Việt cũng chính là dạy văn hóa Việt. Bởi tiếng mẹ đẻ là yếu tố quan trọng để kết nối thế hệ trẻ em Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài với truyền thống, văn hóa quê hương.

Chương trình mà Bộ đưa ra, không chỉ giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có thể sử dụng tiếng Việt, mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng có bản sắc văn hóa riêng tại xã hội sở tại. Duy trì và sử dụng được tiếng Việt có nghĩa là chúng ta duy trì được bản sắc văn hóa Việt Nam dù sinh sống ở bất cứ đâu trên thế giới.

Ở một khía cạnh khác, chương trình nàyđã hỗ trợ mở nhiều cơ sở dạy tiếng Việt tại Việt Nam và cả nước ngoài. Nhờ đó mà tiếng Việt tiếp tục là sợi dây gắn kết thiêng liêng giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước. Việc dạy tiếng Việt cho các thế hệ sau của người Việt Nam ở nước ngoài giúp giải quyết những bất đồng ngôn ngữ trong cuộc sống của họ.

Ngôn ngữ là một yếu tố làm nên bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếng Việt là tài sản quý giá, là phương tiện quan trọng trong các hoạt động giao tiếp và được ví như một thứ “căn cước” của nền văn hóa dân tộc. Mỗi công dân Việt Nam nên tâm niệm điều này để xác định trách nhiệm gìn giữ, phát triển tiếng Việt trong hiện tại và tương lai.

Tuấn Kiên.