Trang chủ / Bạn đọc

Khuyết tật chỉ là một cách gọi!

Khuyết tật chỉ là một cách gọi!

(ĐHVO).  “Khuyết tật chỉ là một cách gọi” - đây chính là quan điểm của P.A.H - một cô gái mặc dù không may gặp những khiếm khuyết về cơ thể nhưng luôn có đời sống tinh thần...

Đọc tiếp »