Pháp luật

Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em thông qua Hội đồng trẻ em và Phiên họp giả định “Quốc hội Trẻ em”

Phiên họp giả định “Quốc hội Trẻ em” lần đầu tiên được tổ chức năm 2023, diễn ra từ ngày 9/9 đến ngày 10/9/2023 với sự tham gia của 263 …

Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em thông qua Hội đồng trẻ em và Phiên họp giả định “Quốc hội Trẻ em” Xem thêm »

Scroll to Top