Trang chủ / Đời sống - Xã hội

Dịch Covid-19: Ở nhà vẫn vui

Dịch Covid-19: Ở nhà vẫn vui

(ĐHVO). Những ngày cách ly xã hội nhằm ngăn chặn dịch Covid-19, mọi người thực hiện“đứng yên tại chỗ”, nhà nào ở nhà nấy. Theo đó, nhiều bạn trẻ cùng gia đình mình đã sáng...

Đọc tiếp »

Những tấm lòng nhân ái, cao đẹp

Những tấm lòng nhân ái, cao đẹp

(DHVO). Đó là những tấm lòng nhân ái cao cả của Nhân dân ta một khi đất nước lâm nguy, hoạn nạn, thể hiện truyền thống yêu nước, “thương người như thể thương thân”, góp phần...

Đọc tiếp »