Tăng mức trợ cấp cho người có công, cán bộ xã già yếu

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2023 có chính sách liên quan đến công chức, viên chức; nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công; tăng trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.
Nghị định 55/2023 (có hiệu lực ngày 5/9) có quy định tăng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng từ 1/7/2023.

Nghị định 55/2023 (có hiệu lực ngày 5/9) có quy định tăng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng từ 1/7/2023.

Điều chỉnh mức trợ cấp với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Thông tư 11/2023, có hiệu lực từ 15/9, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Theo đó, cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc có mức trợ cấp thấp hơn 2,7 triệu đồng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng. Những người có mức trợ cấp từ 2,7 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng sẽ được tăng lên mức 3 triệu đồng.

Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng lên 2,055 triệu đồng, so với mức cũ là 1,624 triệu đồng. Như vậy, mức chuẩn trợ cấp người có công mới đã tăng lên hơn 26%.

Tăng mức hưởng trợ cấp người có công với cách mạng

Nghị định 55/2023 (có hiệu lực ngày 5/9) có quy định tăng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng từ 1/7/2023.

Mức hưởng trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ: thân nhân của một liệt sĩ tăng lên mức 2.055.000 đồng/tháng, thân nhân của hai liệt sĩ tăng lên mức 4.110.000 đồng/tháng. Thân nhân của ba liệt sĩ trở lên tăng lên mức 6.165.000 đồng/tháng.

Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ sống cô đơn; con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, mồ côi cả cha mẹ được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng ở mức 1.644.000 đồng/tháng.

Mức trợ cấp đối với Mẹ Việt Nam anh hùng: tăng từ 4.872.000 đồng/tháng lên mức 6.165.000 đồng/tháng. Mức trợ cấp đối với người phục vụ

Mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình: tăng từ 1.624.000 đồng/tháng lên mức 2.055.000 đồng/tháng.

Bổ sung nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định 48/2023 (có hiệu lực ngày 1/9) về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, bổ sung nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp hành vi vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật.

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỉ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng.

Bổ sung các nhu cầu vốn không được cho vay

Thông tư 06/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ 1/9 quy định tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh (hoặc để mua hàng hóa, dịch vụ) các ngành, nghề bị cấm đầu tư (theo Luật Đầu tư); để mua vàng miếng, để trả nợ khoản cấp tín dụng (trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình mà chi phí lãi tiền vay được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Thông tư cũng quy định không được cho vay để trả nợ khoản vay nước ngoài (không bao gồm khoản vay nước ngoài dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm); để góp vốn vào các công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh… 

Theo Báo điện tử Dân sinh

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top