Thông cáo báo chí về tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 -2028

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 -2028

            Trong 2 ngày 28 và 29/9/2023, Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội với sự tham gia của hơn 200 đại biểu trong đó 150 đại biểu là hội viên được triệu tập và hơn 50 đại biểu là khách mời gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và thành phố Hà Nội; đại diện một số Sở LĐTB&XH; đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ đa hoạt động trong lĩnh vực người khuyết tật và các nhà hảo tâm, nhà tài trợ cho Đại hội.

Trong những năm qua, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là quy định tại Nghị định 45/NĐ-CP và Nghị định 33/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Liên hiệp hội đã luôn thực hiện đúng Điều lệ trong đó trọng tâm là tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một chức của và vì người khuyết tật ở cấp quốc gia. Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam không chỉ làm tốt công tác đối nội, công tác đối ngoại cũng đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào công cuộc chung của đất nước nhất là trong những thời điểm bối cảnh có nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn đặc biệt là giai đoạn Đại dịch Covid-19 vừa qua.

  Mặc dù còn nhiều tồn tại, hạn chế, thách thức trên hành trình vì hạnh phúc của người khuyết tật và không để ai bị bỏ lại phía sau, Liên hiệp hội về người khuyết tật nhiệm kỳ 2017-2022 đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn không chỉ hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội II đề ra mà còn góp phần không nhỏ trong việc thực hiện hiệu quả các quy định, chính sách, chương trình trợ giúp… đối với người khuyết tật.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022, Liên hiệp hội tiếp tục là đối tác uy tín của các bộ, ban, ngành, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước; địa chỉ tin cậy của các tổ chức hội thành viên và người khuyết tật trong cả nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ là cơ hội nhìn nhận, đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong thời gian hoạt động từ năm  2017 – 2022; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; củng cố, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, Ban Chấp hành, các cơ quan giúp việc Liên hiệp hội; rút ra các bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế… để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Chủ đề của Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2023-2028

ĐOÀN KẾT – SÁNG TẠO – PHÁT TRIỂN

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Anh Đỗ Huy Hùng – Chánh Văn phòng Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam. ĐT: 0978921887

Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam

Địa chỉ: 139B đường Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0948 234 928                      Email: vanphong.lhhnkt@gmail.com

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top