Tập huấn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

(ĐHVO). Nam Định chủ động phương án phòng chống dịch bệnh Covid -19, đảm bảo an toàn trong công tác bầu cử Quốc Hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sáng 08/3, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại hội đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, trưởng Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử tỉnh; lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện, thành, đảng uỷ trực thuộc, tuyên huấn MTTQ và các đoàn thể; lãnh đạo phòng tư pháp các huyện, thành phố; các đồng chí báo cáo viên, báo cáo viên pháp luật của tỉnh đã được nghe lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp quán triệt về công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử, những vấn đề trọng tâm của công tác bầu cử; nội dung cơ bản và một số điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thu Hằng – trưởng Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại được tổ chức vào thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc thắng lợi. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua lựa chọn bầu những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, đồng chí Triệu Đức Hạnh – giám đốc Sở nội vụ, thư ký ban bầu cử thông tin về quy định, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bầu cử, những điểm mới trong công tác bầu cử như: công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện để bầu đại biểu Quốc hội chuyên trách; Quy định độ tuổi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Về bố trí trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV; Về quy trình nhân sự giới thiệu nhân sự; Việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; Về công tác tổ chức hội nghị cử tri; những khó khăn hạn chế cần khắc phục.

Cuộc bầu cử diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp, việc đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử cũng như công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho cử tri và nhân dân là điều cần thiết, tổ chức các phương án dự phòng cho những nơi có những trường hợp nghi nhiễm, những trường hợp thuộc diện cách ly theo quy định, đảm bảo đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của mọi cử tri trong công tác bầu cử.


Quang cảnh hội nghị

Hội nghị tập huấn được tổ chức với mục tiêu hướng dẫn chi tiết công tác chuẩn bị, triển khai và tổ chức cuộc bầu cử phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị; đồng thời cũng là dịp để phối hợp, trao đổi, thống nhất phương pháp, cách làm giữa các ngành, địa phương, đơn vị và quyết tâm thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trần Hồng


Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top