Khoa học lý luận chính trị với nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, viên chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị ở Việt Nam

(ĐHVO). Cán bộ, viên chức là những nhà lãnh đạo và người thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước, với sứ mệnh đảm bảo công việc hàng ngày vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân. Đạo đức công vụ của họ đóng vai trò quan trọng trong xây dựng xã hội dân chủ, công bằng và phát triển bền vững ở Việt Nam. Khoa học lý luận chính trị giúp họ thấu hiểu sâu sắc về cơ sở lý thuyết và triết học xã hội chủ nghĩa, từ đó định hướng và thực hiện chính sách thích hợp. Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị cũng định hình giải pháp nâng cao đạo đức công vụ trong xây dựng xã hội chủ nghĩa. Trong thời đại hiện nay, việc trang bị kiến thức và giá trị đạo đức cho cán bộ, viên chức là cần thiết để xây dựng xã hội dân chủ, công bằng và bền vững theo tôn chỉ xã hội chủ nghĩa.

1. Đạo đức công vụ trong cách mạng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của đạo đức công vụ

Hoạt động công vụ là một dạng hoạt động xã hội đặc biệt, yêu cầu về trình độ và đạo đức khá chặt chẽ. Đạo đức công vụ là yếu tố quan trọng bảo đảm sự tin cậy, minh bạch trong hoạt động công vụ; là hệ thống các nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực dùng để đánh giá và điều chỉnh ứng xử của cán bộ, viên chức, được thực hiện bởi lương tâm, trách nhiệm, nghĩa vụ, niềm tin của họ trong quá trình thực thi công vụ. 

Đạo đức công vụ là một khái niệm chủ chốt trong hệ thống lý luận của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, dựa trên nguyên tắc về tính đồng nhất của lợi ích cá nhân và lợi ích chung của xã hội. Đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà nước và nền công vụ nước ta coi là “cái nền”, “cái gốc” của đội ngũ cán bộ và được gói gọn trong 4 chữ “cần”, “kiệm”, “liêm”, “chính”. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng: “anh em viên chức bây giờ cần có bốn đức tính là cần, kiệm, liêm, chính”[1]. Đạo đức công vụ đòi hỏi các cán bộ, viên chức không chỉ phải có trách nhiệm và tận tâm trong công việc mà còn phải hành động vì lợi ích chung, tôn trọng pháp luật và các nguyên tắc đạo đức cơ bản. Đó là phẩm chất tinh thần, là phẩm chất đạo đức đặc trưng của người đảng viên, người làm công và công chức, người phục vụ nhân dân. Đạo đức công vụ góp phần tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, và không tham nhũng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thịnh vượng của đất nước và nhân dân.

Đạo đức công vụ là nền tảng tạo nên một xã hội công bằng và dân chủ. Nó không chỉ đơn thuần là một tập hợp quy tắc ứng xử, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự tự nguyện, trách nhiệm và lòng trung thành với lợi ích chung của xã hội. Đầu tiên, đạo đức công vụ giúp xây dựng môi trường làm việc và quản lý chính trị công bằng. Nhờ đó, quyền lợi của mọi người được đảm bảo, và quyết định được đưa ra dựa trên lợi ích chung của xã hội. Thứ hai, đạo đức công vụ tạo niềm tin và lòng tin cậy từ nhân dân đối với các cán bộ, viên chức và tổ chức chính phủ. Sự tín nhiệm này là cốt lõi để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân và cán bộ, viên chức. Khi nhân dân tin tưởng và có lòng tin cậy vào các cán bộ, viên chức, công việc của họ sẽ trở nên hiệu quả và hiệu nghiệm hơn. Thứ ba, đạo đức công vụ giúp cán bộ, viên chức thấu hiểu và đưa ra những quyết định chính xác và hợp lý. Điều này rất quan trọng trong việc thực hiện các chính sách và quyết định của chính phủ, đảm bảo rằng mục tiêu phát triển của đất nước và lợi ích của nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu. Thứ tư, đạo đức công vụ là lá chắn phòng ngừa tham nhũng và vi phạm đạo đức. Bằng cách tạo ra một môi trường làm việc trong sạch, không tham nhũng và không vi phạm đạo đức, đạo đức công vụ giúp ngăn chặn và khắc phục các hành vi vi phạm đạo đức, góp phần tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý chính trị và quản lý kinh tế. Cuối cùng, đạo đức công vụ đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết và đoàn kết xã hội. Khi mọi cán bộ, viên chức đều tuân thủ đạo đức công vụ, xã hội sẽ trở nên vững mạnh, yêu thương và đoàn kết. Đạo đức công vụ không chỉ là đạo lý cá nhân, mà là cột mốc tạo nên một xã hội thịnh vượng, hòa bình và tiến bộ.

1.2. Vai trò của đạo đức công vụ trong việc thúc đẩy sự phát triển và ổn định của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Đạo đức công vụ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và ổn định của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này bắt nguồn từ tầm nhìn và chiến lược phát triển của cán bộ, viên chức. Nhờ có phẩm chất đạo đức cao, họ có khả năng định hình tầm nhìn rõ ràng và xây dựng chiến lược phát triển bền vững, từ đó tạo cơ hội và đương đầu với mọi thách thức trong quá trình xây dựng đất nước. Đạo đức công vụ giúp cán bộ, viên chức thực hiện chính sách và quyết định một cách trung thực, minh bạch và hiệu quả. Bởi khi họ hành động vì lợi ích chung và tôn trọng đạo đức cơ bản, các chính sách và quyết định được triển khai một cách hiệu quả hơn, từ đó đạt được kết quả cao hơn và đem lại lợi ích tốt cho cả cộng đồng.

Một trong những vai trò quan trọng khác của đạo đức công vụ là xây dựng và quản lý văn hóa tổ chức. Những cán bộ, viên chức với đạo đức công vụ cao sẽ truyền cảm hứng và gắn kết đồng nghiệp trong môi trường làm việc tích cực và đoàn kết. Từ đó, tổ chức sẽ trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn, giúp cán bộ, viên chức làm việc với tinh thần đoàn kết và gắn bó, hướng tới mục tiêu phát triển đất nước. Đạo đức công vụ cũng đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý chính trị và quản lý kinh tế. Những cán bộ, viên chức với đạo đức công vụ cao sẽ không che giấu thông tin hay tham gia vào các hành vi vi phạm đạo đức. Điều này đảm bảo rằng quyền lợi và lợi ích của nhân dân luôn được bảo vệ và phát triển, đồng thời giúp xây dựng một nền chính trị vững mạnh và một hệ thống kinh tế đáng tin cậy. Đạo đức công vụ tạo nên tiêu chuẩn và tiêu đề vững chắc để xây dựng niềm tin và lòng tin cậy từ nhân dân đối với các cán bộ, viên chức và tổ chức chính phủ. Sự tín nhiệm này là nền tảng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân và cán bộ, viên chức. Nó góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ và ổn định của đất nước, và từ đó, xây dựng một xã hội ngày càng phát triển, văn minh và hạnh phúc cho toàn dân theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Có cán bộ, viên chức có đạo đức công vụ là một yêu cầu và lợi ích cực kỳ quan trọng trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đạo đức công vụ đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và phát triển bền vững. Cán bộ, viên chức đóng vai trò lãnh đạo và người thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước. Họ là người đi đầu, định hướng và thực hiện các quyết định và chính sách quan trọng liên quan đến sự phát triển xã hội. Vì vậy, việc họ có đạo đức công vụ là điều không thể thiếu, là nền tảng để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và phát triển bền vững.

Cán bộ, viên chức có đạo đức công vụ đảm bảo rằng lợi ích chung của xã hội luôn được đặt lên hàng đầu. Họ hành động vì lợi ích chung, tôn trọng pháp luật và các nguyên tắc đạo đức cơ bản. Nhờ có phẩm chất đạo đức cao, họ xây dựng tầm nhìn và chiến lược phát triển rõ ràng, định hướng đất nước vào hướng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Sự hiện diện của cán bộ, viên chức có đạo đức công vụ đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý chính trị và quản lý kinh tế. Họ không chỉ tôn trọng và tuân thủ pháp luật, mà còn phòng ngừa tham nhũng và vi phạm đạo đức. Điều này giúp đảm bảo trật tự an toàn và ổn định của xã hội, từ đó thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của đất nước.

Xã hội xã hội chủ nghĩa đòi hỏi cán bộ, viên chức có đạo đức công vụ để xây dựng một môi trường làm việc và quản lý chính trị công bằng, minh bạch và đáng tin cậy. Sự hiện diện của những mẫu người về đạo đức này góp phần tạo niềm tin và lòng tin cậy từ nhân dân đối với cán bộ, viên chức, từ đó gắn kết và đoàn kết xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội bền vững, giúp đất nước tiến bộ và phát triển mạnh mẽ trong môi trường văn minh và hạnh phúc cho toàn dân.

2. Khoa học lý luận chính trị và nâng cao đạo đức công vụ

2.1. Tầm quan trọng của khoa học lý luận chính trị trong việc nâng cao đạo đức công vụ

Khoa học lý luận chính trị là một lĩnh vực trong khoa học xã hội nghiên cứu về các vấn đề chính trị từ góc độ lý luận và phân tích. Nó tập trung vào việc khám phá và hiểu các quy luật và cơ chế của sự hình thành, phát triển và hoạt động của hệ thống chính trị trong xã hội. Nói cách khác, Khoa học lý luận chính trị là khoa học nghiên cứu, hình thành hệ thống tri thức về lý luận chính trị và tổng kết những vấn đề thực tiễn mới đặt ra trong đời sống chính trị của xã hội để đúc kết thành lý luận và bài học kinh nghiệm[2]

Khoa học lý luận chính trị không chỉ đơn thuần là miêu tả các hiện tượng chính trị, mà còn nghiên cứu các nguyên tắc, lý thuyết, và các mô hình giải thích các tương tác giữa các yếu tố chính trị, như quyền lực, chính sách, quyết định, lợi ích và giá trị. Nó cũng đi sâu vào tìm hiểu vai trò và ảnh hưởng của các nhà lãnh đạo, nhóm lợi ích, và cơ chế quyết định trong hệ thống chính trị.

Khoa học lý luận chính trị cũng khám phá các đặc trưng và các dạng thức chính trị khác nhau, như chính trị dân sự, chính trị dân tộc, chính trị đa dạng, chính trị xã hội, chính trị kinh tế, và chính trị quốc tế. Nó cũng nghiên cứu về lý thuyết chính trị, tư tưởng chính trị, và phạm trù chính trị.

Khoa học lý luận chính trị đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp kiến thức và hiểu biết về chính trị, từ đó đưa ra những phân tích và đánh giá khoa học về các vấn đề chính trị trong xã hội. Nó giúp tạo ra cơ sở lý luận cho việc xây dựng chính sách, quyết định chính trị và hướng phát triển của đất nước. Ngoài ra, khoa học lý luận chính trị cũng đóng góp vào việc đào tạo và đào tạo cán bộ, nhà lãnh đạo có kiến thức và kỹ năng chính trị cao, góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu suất hoạt động của hệ thống chính trị.

Khoa học lý luận chính trị đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, viên chức. Đối với xã hội xã hội chủ nghĩa, việc có cán bộ, viên chức có đạo đức công vụ cao là mục tiêu và yêu cầu cấp thiết. Và để đạt được mục tiêu này, việc nghiên cứu và áp dụng khoa học lý luận chính trị là điều không thể thiếu.

Tầm quan trọng của khoa học lý luận chính trị nằm ở việc nó cung cấp cơ sở lý luận, tri thức và hướng dẫn thực tiễn cho việc xây dựng và nâng cao đạo đức công vụ. Khoa học lý luận chính trị giúp cán bộ, viên chức hiểu rõ hơn về bản chất của chính trị, về mục tiêu và tôn chỉ của Đảng và Nhà nước. Điều này giúp họ nhận thức được tầm quan trọng của việc phục vụ nhân dân, tôn trọng pháp luật và đảm bảo lợi ích chung của xã hội.

Khoa học lý luận chính trị cung cấp những kiến thức về các giá trị đạo đức cơ bản như trung thực, tận tâm, tận tụy, tôn trọng con người và tính đồng nhất của lợi ích cá nhân và lợi ích chung. Nhờ vào kiến thức này, cán bộ, viên chức có thể định hình những phẩm chất đạo đức cần thiết trong quá trình phục vụ nhân dân và làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Khoa học lý luận chính trị cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra những phương pháp và công cụ để đánh giá và đảm bảo việc thực hiện đạo đức công vụ. Nó giúp xây dựng tiêu chuẩn đạo đức công vụ, đo lường và đánh giá sự thực hiện, từ đó đưa ra các biện pháp hỗ trợ và cải tiến.

Cuối cùng, tầm quan trọng của khoa học lý luận chính trị nằm ở việc nó không chỉ giúp cán bộ, viên chức có kiến thức và nhận thức đúng đắn về đạo đức công vụ mà còn khuyến khích họ tham gia vào quá trình nghiên cứu và tự hoàn thiện. Điều này giúp cán bộ, viên chức luôn cảm thấy nhu cầu và trách nhiệm phát triển đạo đức công vụ là không ngừng, từ đó đóng góp tích cực và bền vững vào sự nâng cao đạo đức công vụ và phục vụ nhân dân. Thực tế hiện nay, như Văn kiện Đại hội XIII cho thấy: “Thực hiện đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Nhà nước chưa đi vào thực chất”[3], thì việc trang bị khoa học lý luận chính trị lại càng cần thiết để góp phần rèn luyện đạo đức công vụ cho cán bộ, viên chức.

2.2. Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị trên cơ sở triết học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị là quá trình tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề chính trị trong xã hội từ góc độ lý luận và phân tích. Trong quá trình này, triết học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng, là những nguồn tri thức vĩ đại cung cấp cơ sở lý luận cho nghiên cứu chính trị và quy hoạch phát triển đất nước.

Triết học Mác – Lênin là một trong những học thuyết chính trị quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Triết học khoa học cách mạng này đã thấu hiểu sâu sắc về bản chất của xã hội, nhận thức về vai trò của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, cũng như định hướng phát triển của toàn nhân loại. Triết học Mác – Lênin là cơ sở lý luận của Đảng Cộng sản và là nền tảng tư tưởng sâu sắc để xây dựng và phát triển xã hội công bằng, dân chủ, và tiến bộ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Người là vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc Việt Nam. Tư tưởng của Người là một phần không thể thiếu trong nghiên cứu chính trị của Đảng ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã gắn kết chặt chẽ triết học Mác – Lênin với thực tiễn cách mạng Việt Nam, đưa ra những giải pháp sáng tạo, phù hợp với tình hình cụ thể của đất nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh tập trung vào việc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, và đấu tranh vì sự công bằng, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Quan điểm của Đảng ta về nghiên cứu khoa học lý luận chính trị là kết hợp triết học Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó xây dựng cơ sở lý luận vững chắc và linh hoạt cho việc nghiên cứu và định hướng phát triển chính trị. Đảng ta coi nghiên cứu lý luận chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng của mỗi cán bộ, viên chức, từ cấp cơ sở đến cấp cao nhất. Nó giúp cán bộ, viên chức hiểu rõ hơn về cơ chế và quy luật hoạt động của hệ thống chính trị, từ đó đưa ra những giải pháp hiệu quả, phù hợp với tình hình cụ thể của đất nước.

Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị và vai trò của triết học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta là nền tảng để xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị, giúp đất nước tiến bộ và phát triển mạnh mẽ trong đường lối xã hội chủ nghĩa, mang lại hạnh phúc và thịnh vượng cho toàn dân.

2.3. Ứng dụng khoa học lý luận chính trị trong việc hình thành và thúc đẩy đạo đức công vụ cho cán bộ, viên chức

Ứng dụng khoa học lý luận chính trị đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và thúc đẩy đạo đức công vụ cho cán bộ, viên chức. Khoa học lý luận chính trị cung cấp cơ sở lý luận, tri thức và phương pháp phân tích giúp hiểu rõ hơn về cơ chế và quy luật của hệ thống chính trị trong xã hội, từ đó định hình và nâng cao đạo đức công vụ của họ.

Trong việc hình thành đạo đức công vụ, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị cung cấp một cái nhìn toàn diện về tầm quan trọng của việc phục vụ nhân dân và lợi ích chung của xã hội. Nó khai thác và phân tích các giá trị đạo đức cơ bản như trung thực, tận tâm, tận tụy, và tính công bằng. Nhờ vào kiến thức này, cán bộ, viên chức có thể nhận thức rõ hơn về ý nghĩa và trọng tâm của sự phục vụ, từ đó thúc đẩy ý thức trách nhiệm và đồng tâm với sứ mệnh chính trị.

Khoa học lý luận chính trị cũng giúp cán bộ, viên chức hiểu rõ hơn về vai trò và ảnh hưởng của họ trong hệ thống chính trị và xã hội. Nghiên cứu này đưa ra các mô hình và phương pháp đánh giá, giúp họ nhận thức rõ hơn về tác động của quyết định và chính sách chính trị đối với đời sống nhân dân và phát triển đất nước. Điều này thúc đẩy cán bộ, viên chức định hình tầm nhìn phát triển và đặt lợi ích chung lên hàng đầu trong mọi quyết định và hành động.

Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị cung cấp những tiêu chuẩn đạo đức công vụ cụ thể và hướng dẫn thực tiễn trong việc thực hiện chính trị và quản lý công việc. Nhờ vào kiến thức này, cán bộ, viên chức có thể phát triển các kỹ năng và phẩm chất đạo đức như trung thực, liêm chính, trách nhiệm, và lòng yêu nước. Điều này giúp xây dựng một môi trường làm việc chính trị trong sạch, minh bạch và đáng tin cậy.

Cuối cùng, ứng dụng khoa học lý luận chính trị hỗ trợ cán bộ, viên chức tham gia vào quá trình nghiên cứu và tự hoàn thiện trong việc phát triển đạo đức công vụ. Việc tiếp cận các kiến thức và phân tích lý luận chính trị giúp họ nhận thức về tính liên tục và không ngừng cải tiến trong việc nâng cao phẩm chất và hiệu quả phục vụ nhân dân. Điều này đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của cán bộ, viên chức, đảm bảo sự đồng lòng và đồng tâm trong việc thực hiện mục tiêu và sứ mệnh chính trị của Đảng và Nhà nước.

2.4. Vai trò của đào tạo và bồi dưỡng khoa học lý luận chính trị trong việc xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, viên chức

Đào tạo và bồi dưỡng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng và không thể thiếu trong quá trình xây dựng và củng cố đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Qua quá trình đào tạo và bồi dưỡng, các cán bộ, viên chức được trang bị những kiến thức chuyên môn, triết học chính trị, và giá trị đạo đức cơ bản, từ đó tạo nên nền tảng vững chắc để thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với xã hội và nhân dân.

Qua các khóa đào tạo và chương trình bồi dưỡng, cán bộ, viên chức được hình thành và củng cố nền tảng tri thức về lý luận chính trị, triết học Mác – Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhờ vào kiến thức này, họ nhận thức rõ hơn về mục tiêu cách mạng và xã hội chủ nghĩa, từ đó định hướng đúng đắn và thực hiện đúng lý luận vào thực tiễn, giúp tạo ra các quyết sách và quyết định chính xác và đúng đắn.

Đồng thời, đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị còn góp phần hình thành và củng cố phẩm chất đạo đức và phẩm cách cho cán bộ, viên chức. Trong quá trình học tập và thực hành, họ được trang bị những đức tính quan trọng như trung thực, chí công vô tư, liêm chính, tận tâm, trách nhiệm, hiệu quả, công bằng và bình đẳng, tôn trọng và đồng cảm, tuân thủ pháp luật, đoàn kết và hợp tác, tiết kiệm và chống lãng phí. Những phẩm chất này là những đặc trưng quan trọng của một cán bộ, viên chức tốt, giúp họ trở thành những người mẫu mực trong việc phục vụ nhân dân và đáp ứng đúng yêu cầu của công việc.

Một trong những ưu điểm quan trọng của đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị là giúp cán bộ, viên chức phát triển kỹ năng đạo đức trong công việc. Họ được đào tạo để đối diện với những tình huống đạo đức phức tạp, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn và đáp ứng đúng với lợi ích chung của xã hội. Sự phát triển kỹ năng này giúp cán bộ, viên chức thấu hiểu được tầm quan trọng của trách nhiệm và phục vụ nhân dân.

Không chỉ giúp xây dựng nhân cách, đào tạo và bồi dưỡng còn giúp cán bộ, viên chức định hướng sự phát triển bền vững của đất nước và xã hội. Nhờ vào những kiến thức và tri thức từ đào tạo và bồi dưỡng, họ nhận thức rõ về quy luật phát triển của đất nước và xã hội, từ đó định hướng các chính sách và phương pháp phát triển, đáp ứng yêu cầu của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới.

Nhìn chung, vai trò của đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị trong việc xây dựng đạo đức công vụ vững mạnh là không thể thiếu và cần thiết. Đào tạo và bồi dưỡng giúp cán bộ, viên chức hình thành nền tảng tri thức, xây dựng phẩm chất đạo đức và phẩm cách, phát triển kỹ năng đạo đức trong công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu và trách nhiệm phục vụ nhân dân và đất nước.

Kết luận

Bài viết đã tìm hiểu về tầm quan trọng của việc nghiên cứu khoa học lý luận chính trị và nâng cao đạo đức công vụ để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và phát triển bền vững theo tôn chỉ xã hội chủ nghĩa; phân tích, chỉ ra vai trò quan trọng của nền tảng triết học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng trong việc hình thành và phát triển đạo đức công vụ trong cán bộ, viên chức. Nhờ vào những giá trị và nguyên tắc đạo đức định hướng này, các cán bộ, viên chức có thể nắm vững ý thức trách nhiệm và tận tụy phục vụ nhân dân và đất nước. Bài viết nhấn mạnh vai trò quan trọng của đạo đức công vụ trong việc thúc đẩy sự phát triển và ổn định của đất nước. Đạo đức công vụ giúp tăng cường tính minh bạch, trung thực và hiệu quả trong quản lý và điều hành các hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, đồng thời góp phần xây dựng một xã hội văn minh, công bằng và đoàn kết. Việc ứng dụng hiệu quả của khoa học lý luận chính trị trong việc hình thành và thúc đẩy nâng cao đạo đức công vụ cho thấy đào tạo, bồi dưỡng khoa học lý luận chính trị có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, củng cố và nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, viên chức. Đạo đức công vụ chính là đòn bẩy để cán bộ, viên chức đồng lòng, đoàn kết và hướng tới mục tiêu chung của xã hội chủ nghĩa – xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và thịnh vượng. Chúng ta tin rằng với nền tảng lý luận chính trị và đạo đức công vụ vững chắc, chúng ta có thể hướng tới tương lai tươi sáng và phát triển bền vững cho đất nước Việt Nam.

Nguyễn Nam Thắng

Tiến sĩ triết học, Phó Trưởng Khoa Triết học, Học viện Chính trị khu vực I

Tài liệu tham khảo

  1. Lê Thị Nam An, Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức Việt Nam hiện nay, tapchicongsan.org.vn, 3-12-2021.
  2. Nguyễn Duy Bắc: Khoa học lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, Lyluanchinhtri.vn, 21-10-2022.
  3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.
  4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2000.
  5. Đoàn Xuân Thủy, Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học lý luận chính trị theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, hdll.vn, 13-5-2022.

[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2000, tập 4, tr.158-159.

[2] Xem: Nguyễn Duy Bắc: Khoa học lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, Lyluanchinhtri.vn, 21-10-2022.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.75.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top