Doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật được hưởng chế độ như thế nào?

(ĐHVO). Vấn đề việc làm cho người khuyết tật là một vấn đề được nhiều người quan tâm. Hiện nay nhà nước đang khuyết khích các doanh nghiệp sử dụng người khuyết tật để tạo công ăn việc làm cho họ. Vậy Doanh nghiệp sử dụng người khuyết tật được hưởng chế độ như thế nào?

“Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn”. Định nghĩa này được quy định tại khoản 1 điều 2 Luật người khuyết tật 2010. Có thể thấy hiện nay vấn đề việc làm cho người lao động ở nước ta đang gặp nhiều khó khăn, nguồn lực lao động rất lớn nhưng không tạo ra được việc làm cho họ dẫn tới tỷ lệ thất nghiệp tương đối cao. Các doanh nghiệp không thể đáp ứng đủ nhu cầu việc làm cho người lao động. Các doanh nghiệp khi tuyển dụng lao động hầu như chỉ ưu tiên lao động có độ tuổi 18 – 30 tuổi, có sức khỏe, lành lặn. Đây chính là điểm bất lợi cho người khuyết tật, có thể người khuyết tật có kỹ năng, tay nghề nhưng doanh nghiệp vẫn rất e ngại trong việc sử dụng người lao động khuyết tật.

Pháp luật đã ban hành một số quy định khi doanh nghiệp sử dụng người lao động ví dụ như: “Không được sử dụng lao động khuyết tật làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm,Doanh nghiệp phải bảo đảm về điều kiện lao động, công cụ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với người khuyết tật và thường xuyên chăm sóc sức khỏe của họ bằng việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ ít nhất 06 tháng/lần.( theo bộ luật lao động 2012). Việc pháp luật đưa ra các quy định này nhằm bảo vệ người khuyết tật nhưng đối doanh nghiệp có thể các quy định này lại trở thành điều bất lợi. Do đó điều này dẫn tới các doanh nghiệp e ngại sử dụng lao động khuyết tật.

Ảnh minh họa, nguồn TTXVN

Mỗi cá nhân đều có những điểm mạnh của bản thân nhất định, chỉ là do chưa thể khám phá được điểm mạnh đó và phát triển. Người khuyết tật cũng thế, họ cũng có một điểm mạnh của bản thân, chỉ là do người sử dụng lao động chưa nhìn thấy được điểm mạnh của họ nên vẫn còn hạn chế tuyển dụng.

Hiện nay, đã có một số doanh nghiệp đã sử dụng người lao động là người khuyết tật và được hưởng các chế độ ưu đãi từ nhà nước khi sử dụng lao động khuyết tật. Chế độ mà doanh nghiệp được hưởng khi sử dụng lao động khuyết tật có thể kể đến:

– Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có có số lao động là người khuyết tật (phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về số lao động là người khuyết tật) bình quân trong năm chiếm từ 30% trở lên trong tổng số lao động bình quân trong năm của doanh nghiệp.

– Được hỗ trợ vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm

– Được hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện, môi trường làm việc cho người khuyết tật: Mức hỗ trợ theo tỷ lệ người khuyết tật làm việc ổn định tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức độ khuyết tật của người lao động và quy mô của cơ sở sản xuất, kinh doanh do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định mức kinh phí hỗ trợ cải tạo điều kiện, môi trường làm việc cho cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật.

– Ưu tiên cho thuê đất, mặt bằng, mặt nước và miễn tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước: Áp dụng đối với đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 70% lao động là người khuyết tật trở lên. Giảm 50% tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% đến dưới 70% lao động là người khuyết tật.

Trong thời gian được miễn, giảm tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước, cơ sở sản xuất, kinh doanh không được chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, cho, cho thuê quyền sử dụng đất, mặt bằng, mặt nước; không được thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, góp vốn liên doanh, liên kết bằng quyền sử dụng đất, mặt bằng, mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai

Ảnh minh họa, nguồn Internet

Thực tế cho thấy nhà nước đã có rất nhiều chính sách để ưu đãi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi sử dụng người lao động khuyết tật. Tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ và biết hết được các chính sách từ nhà nước dẫn tới việc thiếu việc làm cho người khuyết tật vẫn tương đối nhiều.

Thiết nghĩ, cần phải có được sự tuyên truyền nhiều hơn nữa về các chính sách ưu đãi của nhà nước dành cho doanh nghiệp khi sử dụng lao động là người khuyết tật. Cũng như tăng cường đẩy mạnh nhiều chính sách hơn nữa cho các doanh nghiệp sử dụng người khuyết tật. Như vậy sẽ có nhiều doanh nghiệp nhìn vào những ưu đãi này để sử dụng nhiều lao động khuyết tật hơn.

Nguyễn Văn Triển

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top