Cựu chiến binh Việt Nam đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi người và các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Thông tin tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức ngày 21/9 tại TP Huế cho biết, trong 2 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh các cấp trong cả nước quán triệt, triển khai nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện Kết luận 01 đạt chất lượng, hiệu quả tốt.
Trong đó tập trung vào những nội dung chính, gồm: Học tập Bác-làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, hội viên gắn với các phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”…
Ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương và lãnh đạo Hội CCB Việt Nam tặng giấy khen của Hội cho CCB các tỉnh.
CCB nhiều tỉnh, thành cả nước đã nêu gương sáng, tình nguyện hiến hơn 5,2 triệu m2 đất, đóng góp hơn 800 tỷ đồng và hàng triệu ngày công xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; trao tặng hàng nghìn “Nhà tình nghĩa”, sửa chữa hàng chục nghìn nhà dột nát, xuống cấp giúp đỡ gia đình cựu chiến binh khó khăn.
Năm 2023, Trung ương Hội Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam đã chỉ đạo triển khai Đề án “Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”, biên soạn chuyên đề “CCB học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh” để tổ chức học tập trong các cấp Hội.
Bên cạnh đó, tổ chức học tập chuyên đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương” của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII và các chuyên đề lý luận cho cán bộ chủ chốt trong toàn Hội. 
Nhiều tỉnh, thành Hội có cách làm hay và nhiều mô hình, điển hình tốt, có sự lan tỏa sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng địa phương, xây dựng các cấp Hội vững mạnh; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện sai trái, kịp thời ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Điển hình trong tổ chức triển khai thực hiện tốt hơn là Hội CCB các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau…
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo Bác hơn nữa trong thời gian tới, các cấp Hội CCB tiếp tục tổ chức chặt chẽ, chất lượng việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy địa phương và của Hội CCB Việt Nam; kết hợp với tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của dân tộc và của Hội; chủ động nghiên cứu, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân.
Bên cạnh đó tự giác nêu gương, gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ, nghị quyết của Hội; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; quan tâm xây dựng xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; xây dựng Hội CCB vững mạnh toàn diện, ngày càng phát triển./.
Theo Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top