Nỗ lực chăm lo trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 405/UBND-KGVX ngày 14/2/2022 về việc thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.


Theo đó, thành phố giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện các chính sách, giải pháp chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nói riêng bảo đảm đúng quy định của pháp luật; đặc biệt chú trọng việc chăm sóc thay thế cho trẻ em bởi người thân thích.

Sở cũng thực hiện các chương trình khắc phục hạn chế, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đối với trẻ em như: Chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội, chăm sóc trẻ em mồ côi nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện của trẻ theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội cho trẻ em; tăng cường vận động nguồn lực phục vụ các hoạt động chăm lo cho trẻ nói chung, trẻ mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nói riêng.

Sở Y tế được giao hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh thực hiện việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế; chỉ đạo việc điều trị và chăm sóc trẻ bị nhiễm Covid-19 và ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 kịp thời.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường kịp thời nắm bắt sức khỏe tâm lý của học sinh, phát huy hiệu quả hoạt động của phòng tư vấn học đường, đặc biệt trong việc phát hiện, tư vấn, hỗ trợ sức khỏe tâm lý cho học sinh; hướng dẫn gia đình phối hợp với nhà trường chăm sóc, giáo dục trẻ bảo đảm an toàn, hiệu quả khi học trực tuyến; xây dựng các phương án bảo đảm an toàn và bảo đảm chất lượng học tập cho học sinh khi trở lại trường học.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho trẻ em, các chính sách cho trẻ mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các địa phương cũng nắm bắt kịp thời tình hình và số liệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch và thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đầy đủ, hiệu quả.

Theo Báo Điện tử Dân sinh

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top