Nam Định: Ngành Lao động tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

(ĐHVO).Thực hiện Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 4 Chương trình Mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững năm 2024, giải quyết, tạo việc làm cho khoảng trên 15.950 lượt người; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 16.730 người; công tác trợ giúp người khuyết tật được triển khai đồng bộ, hiệu quả,…

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cùng cán bộ Ngành Lao động phát động đóng góp ngày công xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa

Thông tin về tình hình thực hiện công tác an sinh xã hội cho người lao động, người có công và công tác xã hội 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết: 06 tháng đầu năm, Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Tỉnh đã chủ động bám sát các chủ trương chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, chương trình công tác của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương trong tỉnh, chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động qua đó đã được một số kết quả nổi bật, như:

Tham mưu triển khai và tổ chức các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế,… nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phối hợp triển khai các hoạt động tôn vinh, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thăm, tặng quà người có công nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, tổ chức các hoạt động điều dưỡng cho người có công trong và ngoài Tỉnh; triển khai các hoạt động Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Triển khai thực hiện Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 4 Chương trình Mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững năm 2024; Giải quyết việc làm mới cho gần 15.950 lượt người, trong đó xuất khẩu lao động 1.800 người; lao động qua đào tạo ước đạt 77,8%.

Tham gia giám sát liên ngành về việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại 15/15 doanh nghiệp. Trình UBND Tỉnh ban hành và thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 09/5/2024 về việc đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2024.

Triển khai đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo năm 2024. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong Tỉnh tuyển sinh được 16.730 người. Tham mưu UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024; kế hoạch thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi; kế hoạch triển khai Tháng Hành động vì trẻ em; kế hoạch thực hiện Chương trình Trợ giúp người khuyết tật.

Hướng dẫn, triển khai các hoạt động về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, công tác bình đẳng giới; trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ năm 2024.

Trong 06 tháng đầu năm, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh đã tiếp nhận mới 125 người cai nghiện bắt buộc, bằng 119% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 65,79% kế hoạch năm; đảm bảo các chế độ quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục, dạy nghề, lao động trị liệu cho 413 đối tượng cai nghiện tại Cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như: Công tác quản lý, việc tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và quản lý đối tượng bảo trợ xã hội chưa thực sự hiệu quả, nhất là các vấn đề phát hiện sau thanh tra, kiểm tra; công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Thông tin thêm về việc tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024, Bà Thủy cho biết, để thực hiện hoàn thành đạt, vượt các chỉ tiêu 06 tháng cuối năm đã đề ra, thời gian tới, toàn Ngành sẽ tập trung giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công theo quy định. Tổ chức tốt công tác điều dưỡng cho khoảng 2.000 người có công với cách mạng đảm bảo đúng, đủ đối tượng và thời gian theo kế hoạch. Chủ động tham mưu, hướng dẫn các địa phương triển khai các hoạt động, tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công, thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh,… nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7; tham mưu vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Đề án Phát triển quan hệ lao động trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nam Định để triển khai thực hiện từ năm 2025.

Tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng từ nguồn kinh phí Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. Tổ chức Hội thi Kỹ năng nghề cấp tỉnh và tham gia Hội thi Kỹ năng nghề toàn quốc năm 2024.

Tham mưu chỉ đạo rà soát, khắc phục những tồn tại trong quản lý, tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và quản lý đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là các vấn đề phát hiện sau thanh tra, kiểm tra. Triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tham mưu, trình UBND Tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu năm 2024, Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11-15/12/2024.

Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền nhân Tháng Hành động phòng, chống ma túy; Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7; tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2024.

Trần Hồng 

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top