Hội nghị: Điểm mới trong Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và nhận diện những vấn đề mà các thế lực thù địch, chống phá trước thềm Đại hội XIII

(ĐHVO). Chiều ngày 3/12/2020, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị với chủ đề: Điểm mới trong Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và nhận diện những vấn đề mà các thế lực thù địch, chống phá trước thềm Đại hội XIII.

Toàn cảnh Hội nghị sinh hoạt chính trị dành cho học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch công tác Đảng năm 2020, Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề cho toàn thể học viên Cao cấp Lý luận hệ tập trung K71 nhập học đợt 2 tại Trung tâm Học viện, các lớp Cử nhân chính trị K69, K70.

Hội nghị sinh hoạt chính trị dành cho các khóa, các hệ lớp được Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thường kỳ. Cùng chung tinh thần thực hiện nghiêm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội nghị diễn ra trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, kiểm tra nhiệt độ, sát khuẩn tay trước khi vào hội nghị, bố trí ngồi theo sơ đồ. Đồng thời, hai lớp tại Quảng Ninh cùng tham gia Hội nghị trực tuyến nhằm đảm bảo tránh việc tập trung đông người trong thời kỳ dịch Covid-19 có diễn biến mới.


Tham gia Hội nghị trực tuyến đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Tại Hội nghị lần này, chuyên đề sinh hoạt được thảo luận là “Điểm mới trong dự thảo văn kiện của Đảng và nhận diện những vấn đề mà các thế lực thù địch chống phá trước thềm Đại hội XIII”. Phát biểu tại Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký, Ủy viên Thường trực  Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo sơ bộ về Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đang cũng như cung cấp nhiều thông tin mới, điểm nhấn của Dự thảo.


PGS,TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo tại Hội nghị sinh hoạt chính trị dành cho học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

PGS,TS Nguyễn Viết Thông cho biết so với Đại hội XII, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng có một số điểm mới cơ bản, thể hiện sự phát triển tư duy lý luận, định hướng chiến lược của Đảng, đưa đất nước vào một giai đoạn phát triển mới. Một số điểm mới nổi trội như đánh giá tổng thể sự phát triển của đất nước sau 35 năm đổi mới và bài học kinh nghiệm; tầm nhìn, mục tiêu phát triển với các dấu mốc quan trọng của đất nước; việc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; vai trò đột phá của khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới; xây dựng và phát huy nguồn lực con người trong thời kỳ mới; kiến tạo hệ thống phúc lợi xã hội tiến bộ, bền vững; bảo đảm công bằng xã hội…


Trao đổi về nội dung nhận diện những vấn đề mà các thế lực thù địch chống phá trước thềm Đại hội XIII, PGS,TS Nguyễn Viết Thông cho biết, càng gần đến ngày diễn ra Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch càng gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá với nhiều thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt. Bản chất, mục đích của các thế lực thù địch không thay đổi, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Hoạt động của chúng không còn được thực hiện đơn lẻ mà được tiến hành ồ ạt theo kiểu “chiến dịch”, với việc huy động cùng lúc nhiều lực lượng, phương tiện, tuyên truyền tập trung về một chủ đề thống nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Tất cả sự chống phá trên đều nhằm tới mục tiêu: Phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng; hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng; phá hoại Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy, cần nhận thức rõ âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, chủ động tuyên truyền tới mọi cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, kiên quyết đấu tranh bảo vệ an toàn và thành công Đại hội, bảo vệ Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 17h cùng ngày. Các học viên đều đánh giá cao phần trình bày khoa học, xúc tích của PGS,TS Nguyễn Viết Thông đã đem lại những thông tin, đánh giá bổ ích, sâu sắc về Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Hồng Thái

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top