Học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu văn hoá

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm, nhu cầu văn hóa tự thân của các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

Tối 2/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình Giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 – chương trình truyền hình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng”.

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy và đại diện điển hình tiêu biểu trong toàn quốc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Các đại biểu điển hình tiêu biểu được biểu dương trong Chương trình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng 2023” gồm 67 điển hình là các tập thể, cá nhân tiêu biểu và đại diện các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhờ đó mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, an sinh xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao biểu trưng cho các gương điển hình tiêu biểu toàn quốc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dân tộc và Phát triển)

Phát biểu tại chương trình, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; năm thứ ba thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cũng là năm ghi dấu ấn 5 năm thực hiện Chương trình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng” – Tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về bản chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng, suốt đời cống hiến hy sinh phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là kho báu tinh thần cách mạng vô giá, là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt Đảng ta, dân tộc ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và vững bước trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương chiến lược cơ bản, lâu dài để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh và trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm, nhu cầu văn hoá, tự thân của đông đảo các tầng lớp Nhân dân Việt Nam”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, sức mạnh tổng hợp của quốc gia, dân tộc không ngừng được nâng cao.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại chương trình. Ảnh: TTXVN

Nhắc lại lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhìn nhận, những thành tựu đó là niềm tin, sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân, các mô hình, điển hình tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh trong chương trình hôm nay”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nói.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII tiếp tục khẳng định nguồn sức mạnh, nhân tố quyết định của sự thành công đó là khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, là mối quan hệ bề chặt giữa Đảng và Nhân dân, là niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Đại đoàn kết cũng chính là tư tưởng nổi bật, trường tồn trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên định với mục tiêu con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn sẽ gắn kết muôn triệu trái tim cùng chung ý chí, quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Niềm vui của các đại biểu khi được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao hoa và biểu trưng. (Ảnh: Dân tộc và Phát triển)

Với tinh thần ấy, theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2023 ghi dấu ấn 75 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Khắc ghi lời căn dặn của Người, chúng ta càng quyết tâm hơn thể hiện tinh thần thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, phát huy ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, tự tin trên hành trình thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Cũng tại chương trình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tặng hoa, quà lưu niệm của chương trình cho các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Tính chung đến nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức được 5 Chương trình, tôn vinh gần 170 đại biểu điển hình tiêu biểu trong hàng nghìn gương học và làm theo Bác trên cả nước, qua đó, cổ vũ, động viên, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng, hiệu quả, thiết thực.

Theo Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top