Bắc Giang: Đẩy mạnh phát triển Chương trình OCOP theo chiều sâu, bền vững

(ĐHVO). Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2024 trên địa bàn Thành phố.

Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm về phát triển kinh tế theo hướng nội sinh và gia tăng giá trị, gắn phát triển nông thôn với đô thị nên cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất với các sở, ngành liên quan; giữa cơ quan, đơn vị Thành phố với UBND phường, xã và các chủ thể sản xuất, kinh doanh sản phẩm.

Sản phẩm đạt chất lượng OCOP tại các hội chợ hàng tiêu dùng tại Bắc Giang.

Đưa chương trình OCOP phát triển chiều sâu, bên vững

Theo đó, mục tiêu chương trình OCOP hướng đến là phát triển chiều sâu, hiệu quả, bền vững; phát triển sản phẩm OCOP có thương hiệu, theo chuỗi giá trị dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa, đặc biệt là các đặc sản, sản vật, sản phẩm làng nghề và dịch vụ du lịch của làng, xã, cộng đồng theo hướng kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hệ sinh thái bền vững.

Cùng với đó là tuyên truyền, tập trung hỗ trợ các chủ thể tích cực tham gia chương trình; tập trung hỗ trợ nâng cao chất lượng, tạo giá trị gia tăng, hoàn thiện sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước; đồng thời, thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng chuỗi liên kết để mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị và nâng hạng đối với các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Cụ thể hóa các nội dung thực hiện để hỗ trợ 100% chủ thể đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2024 có sản phẩm được đánh giá, công nhận đạt 3 sao trở lên bảo đảm tiến độ chung.

Bắc Giang tổ chức các hội chợ tiêu dùng cho các sản phẩm OCOP

Về nội dung, thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức về chương trình OCOP bằng tin, bài, phóng sự tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng hay các hội nghị chuyên đề, hội thảo, diễn đàn…

Triển khai thực hiện chu trình OCOP bằng các hoạt động rà soát, đánh giá tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hướng dẫn, hỗ trợ chủ thể tham gia tự đánh giá; xây dựng kế hoạch củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng, tiêu chí sản phẩm; khuyến khích, thu hút, hỗ trợ các tổ chức kinh tế phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm…

Ngoài ra, hỗ trợ nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động cho các chủ thể OCOP; phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, phù hợp với lợi thế điều kiện sản xuất hay yêu cầu thị trường; quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cho sản phẩm OCOP; tăng cường chuyển đổi số; thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý các chương trình OCOP; tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm…

Công bố, trao Giấy chứng nhận và vinh danh sản phẩm đạt 3 sao trước 15/12/2024

Được biết, tổng kinh phí thực hiện chương trình là 1.614.000.000 đồng, lấy từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 và Ngân sách Thành phố.

Các đơn vị được giao tổ chức thực hiện chương trình gồm có: Phòng Kinh tế Thành phố (chủ trì tham mưu triển khai kế hoạch, lập dự toán chi tiết từng nội dung để tiến hành tổ chức thực hiện); Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố; Phòng Văn hóa – Thông tin Thành phố; Phòng Y tế Thành phố; Phòng Tài nguyên – Môi trường Thành phố; Trung tâm Dịch vụ – Kỹ thuật nông nghiệp Thành phố; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Thành phố… và UBND các phường, xã, các chủ thể tham gia Chương trình OCOP…

Quy trình sản xuất các sản phẩm OCOP phải đảm bảo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Theo tìm hiểu, trong danh sách đăng ký tham gia chương trình năm 2024 có tổng 26 sản phẩm, trong đó 20 sản phẩm mới; 03 sản phẩm đánh giá lại; 01 sản phẩm đánh giá lại và nâng hạng sao và 02 sản phẩm nâng hạng sao với tổng số 11 chủ thể, bao gồm 03 công ty, 05 hợp tác xã và 03 hộ kinh doanh.

Phòng Kinh tế, tổ giúp việc và thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Thành phố phối hợp với UBND phường, xã hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2024 trong 2 đợt.

Đối với các sản phẩm đạt 70 điểm trở lên, Phòng Kinh tế Thành phố cùng các đơn vị liên quan phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn hướng dẫn chủ thể hoàn thiện hồ sơ, mẫu sản phẩm gửi Hội đồng OCOP tỉnh trong 2 đợt: Trước 10/6/2024 (đợt 1) và trước 10/10/2024 (đợt 2). Trước 15/12/2024 thực hiện công bố, trao Giấy Chứng nhận và vinh danh sản phẩm đạt 3 sao.

Tiến Bắc

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top