THÔNG BÁO NHẬN ĐỀ XUẤT DỰ ÁN CỦA ABILIS

(ĐHVO). Abilis là một quỹ phát triển được thành lập vào năm 1998 tại Phần Lan, hoạt động để tài trợ cho các hoạt động của người khuyết tật ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Quỹ Abilis tài trợ cho các dự án được xây dựng và thực hiện bởi người khuyết tật, các dự án này góp phần vào việc thúc đẩy các cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật thông qua vận động chính sách, quyền con người, sống độc lập và cơ hội về tự chủ kinh tế.

Văn phòng Abilis tại Việt Nam chính thức thông báo về việc nhận đề xuất cho năm 2024 như sau:

1. Các loại tài trợ

Quỹ Abilis có 2 loại tài trợ:

1) Tài trợ nhỏ từ 500 Euros đến dưới 5,000 Euros. Các tổ chức chưa bao giờ thực hiện dự án hoặc chưa nhận được tài trợ từ các tổ chức nước ngoài thường được khuyến khích nên chọn dự án nhỏ. Đề xuất loại nhỏ viết bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh tùy theo khả năng của tổ chức.

2) Tài trợ trung bình từ 5,000 Euros đến dưới 15,000 Euros. Các tổ chức có kinh nghiệm trong quản lý dự án đối với các đối tác nước ngoài đều có thể xin tài trợ loại trung bình này. Đề xuất dự án loại trung bình thường được khuyến khích viết bằng Tiếng Anh. Tuy nhiên, đề xuất bằng Tiếng Việt vẫn được chấp nhận.

Theo quy định của Bộ Ngoại giao Phần Lan (nhà tài trợ của Quỹ Abilis), Bộ Ngoại giao sẽ là người ra quyết định tài trợ cho các dự án mức trung bình của Abilis và Ban lãnh đạo quỹ Abilis sẽ quyết định đối với các dự án nhỏ. Vì thế, việc xem xét tài trợ sẽ cẩn trọng hơn rất nhiều và tất nhiên thời gian sẽ dài hơn đối với dự án trung bình.

2. Điều kiện để được xin tài trợ từ Abilis bao gồm:

1) Phải là tổ chức của người khuyết tật (nghĩa là ít nhất 51% trong Ban lãnh đạo là người khuyết tật hoặc cha mẹ của trẻ khuyết tật). Abilis không tài trợ cho cá nhân hay tổ chức do một người quyết định

2) Phải có tư cách pháp nhân, nếu chưa có phải nêu rõ lý do tại sao (nhóm, CLB…)

3) Dự án phải là ý tưởng mới (chưa thực hiện bao giờ)

4) Người khuyết tật phải là người tham gia từ lúc viết đề xuất dự án đến thực hiện dự án và đồng thời cũng là người hưởng lợi của dự án

Ưu tiên cho các tổ chức chưa nhận được tài trợ của Abilis trước đây.

3. Các lĩnh vực ưu tiên tài trợ

Các lĩnh vực ưu tiên tài trợ cho năm 2024 gồm:

1. Dạy nghề, sinh kế và việc làm cho người khuyết tật;

2. Nâng cao năng lực cho người khuyết tật và tổ chức của người khuyết tật (Không áp dụng đối với địa bàn dự án tại Nam Định);

a, Thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật;

b, Quyền và sức khỏe sinh sản của người khuyết tật;

c, Biến đổi khí hậu và khuyết tật;

d, Khu vực tài trợ: Thành phố Hà Nội, tỉnh Hải Dương, tỉnh Nam Định, tỉnh Hà Giang và thành phố Đà Nẵng. Riêng khu vực Đà Nẵng, Abilis ưu tiên tài trợ dự án về biến đổi khí hậu và khuyết tật. Các dự án ở Đà Nẵng có thể kết hợp lĩnh vực “Biến đổi khí hậu và khuyết tật” với các lĩnh vực ưu tiên khác của Abilis (nhưng không quá 3/5).

4. Yêu cầu về hồ sơ

Các tài liệu cần gửi cho Abilis khi xin tài trợ:

– Đề xuất dự án (theo mẫu của Abilis), vui lòng xem tại:

https://drive.google.com/drive/folders/1SUtmxqzb4oFnha1MVjtaS3fVCBIyLJbA?usp=sharing

– Quyết định thành lập của tổ chức (bản photo)

– Báo cáo tài chính năm trước liền kề của tổ chức (hoặc báo cáo kiểm toán) + sao kê ngân hàng 3 tháng gần nhất.

– Thư giới thiệu (01 thư giới thiệu cho dự án nhỏ; 02 thư giới thiệu cho dự án trung bình.

5. Thời hạn nhận đề xuất dự án  

Thời hạn nhận đề xuất năm 2024 đến 31/3/2024.

Đề xuất dự án xin gửi về:

Quỹ Abilis tại Việt Nam (VP DP. Hanoi)

Tầng 5 Cung Trí Thức thành phố, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 024 3224 2213

Email: facilitator.vietnam@abilis.fi

Khi gửi hồ sơ xin tài trợ của Abilis, các tổ chức vui lòng gửi cho chúng tôi những tài liệu sau:

– Đề xuất dự án theo mẫu của Abilis tại:

https://drive.google.com/…/1SUtmxqzb4oFnha1MVjtaS3fVCBI…

– Quyết định thành lập của tổ chức (bản photo)

– Báo cáo tài chính năm trước liền kề của tổ chức (hoặc báo cáo kiểm toán) + sao kê ngân hàng 3 tháng gần nhất.

– Thư giới thiệu (01 thư giới thiệu cho dự án nhỏ; 02 thư giới thiệu cho dự án trung bình)

– Hãy liên hệ với văn phòng Abilis nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì về chương trình tài trợ của chúng tôi bằng một trong những cách sau:

– Gọi đến số điện thoại: 02432242213

– Gửi thư tới địa chỉ email: facilitator.vietnam@abilis.fi

Anh Vũ (tổng hợp từ nguồn: Quỹ Abilis tại Việt Nam)

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top