Hà Nội đồng bộ dữ liệu giải quyết chính sách cho người có công với cách mạng

TP Hà Nội đang dẫn đầu cả nước trong triển khai có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số, trong đó phải kể đến đóng góp tích cực của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thủ đô trong ứng dụng có hiệu quả phần mềm cơ sở dữ liệu giải quyết chính sách cho người có công với cách mạng nói riêng, và thực thi chính sách an sinh xã hội nói chung.
Để triển khai thực hiện Đề án 06 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã khẩn trương ban hành Kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị có liên quan; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc triển khai nhiệm vụ. Sở đã tham mưu các văn bản chỉ đạo và đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo đúng hướng dẫn, đảm bảo tiến độ.
Trong năm 2022, Sở đã ban hành 23 văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan, quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 theo các văn bản của Trung ương và thành phố, riêng trong tháng 8/2023, đã ban hành 07 văn bản tới các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị, quận, huyện, thị xã.
Cùng với đó, tăng cường chỉ đạo và hướng dẫn các quận, huyện, thị xã cập nhật cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, dữ liệu người có công, dữ liệu trẻ em đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.
Ảnh minh họa
Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của thành phố; cập nhật cơ sở dữ diệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức của toàn ngành; nghiên cứu các nội dung để thực hiện việc số hóa kết quả TTHC; rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC, đảm bảo số lượng TTHC có phương án đơn giản hóa đạt thiểu 20% trên tổng số TTHC được giao rà soát; đôn đốc thực hiện 2 thủ tục hành chính liên thông, tích hợp cổng DVC Quốc gia thuộc lĩnh vực của ngành…
Thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu đối tượng BTXH và báo cáo công tác chi trả không dùng tiền mặt theo Chỉ thị 21, đến nay (tháng 9/2023), 30/30 quận, huyện, thị xã đã cập nhật dữ liệu đối tượng BTXH lên phần mềm Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Một số quận, huyện đã chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện thí điểm chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, thống kê số đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội có tài khoản. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan thúc đẩy việc thí điểm chi trả qua tài khoản cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng.
Tính đến nay, 30/30 quận, huyện, thị xã đã có 194.445 đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện cập nhật, chuẩn hóa vào hệ thống cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội; cập nhật số trẻ em vào phần mềm hệ thống là 1.722.251, trong đó số trẻ em đã có mã định cá nhân là 1.346.801; đã rà soát, đối chiếu, làm sạch và nhập dữ liệu thông tin của 77.367 trường hợp người có công và thân nhân người có công hưởng trợ cấp hàng tháng trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Riêng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được giao 2 nhiệm vụ liên quan đến triển khai 02 thủ tục hành chính ưu tiên tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư của cơ sở quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố là: Liên thông đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí và Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Kết quả triển khai cho thấy, đối với nhóm liên thông hỗ trợ mai táng phí đối với đối tượng BTXH: Từ khi triển khai đến ngày 15/9/2023, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết hỗ trợ mai táng phí: 9.705 hồ sơ.
Nhóm liên thông trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng người có công: Từ ngày 17/3/2023 đến ngày 15/9/2023, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết hỗ trợ mai táng phí là 3.601 hồ sơ (bao gồm cả các trường hợp người có công không hưởng trợ cấp hàng tháng).
Trong đó tổng số hồ sơ tiếp nhận liên thông: 399 hồ sơ, tương đương 11,1 % tổng số hồ sơ tiếp nhận; tổng số hồ sơ đang trong hạn giải quyết: 03 hồ sơ, tương đương 0,8% tổng số hồ sơ tiếp nhận liên thông; tổng số hồ sơ từ chối liên thông: 396 hồ sơ, tương đương 99,25% tổng số hồ sơ tiếp nhận liên thông. Lý do từ chối là hồ sơ không đúng đối tượng và hồ sơ thiếu giấy tờ hoặc đã có kết quả.
Thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện Đề án 06 dưới nhiều hình thức cho người dân, doanh nghiệp, công chức, người lao động. Tăng cường chỉ đạo các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ động, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, thu thập, cập nhật, làm sạch các dữ liệu an sinh xã hội đảm bảo thông tin theo hướng dẫn.
Bám sát các hướng dẫn, quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để rà soát các dịch vụ công, thực hiện tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính kết nối với các cơ sở dữ liệu của Bộ để cắt giảm các thành phần hồ sơ đã sử dụng dữ liệu dân cư, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân./.
Theo Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top