Đoàn Luật sư TP. Hà Nội: Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng của cụm thi đua

(ĐHVO). Sáng ngày 08/9/2023, tại Cung Trí thức, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng của cụm thi đua căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-BCN ngày 26/8/2023 về phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Đoàn Luật sư TP. Hà Nội (24/11/1984-24/11/2024).

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự và chủ trì Hội nghị có TS. Luật sư Đào Ngọc Chuyền – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng và toàn thể các thành viên của Hội đồng thi đua, khen thưởng, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội; Luật sư thành viên.

Phát biểu triển khai công tác thi đua, khen thưởng của cụm thi đua, TS. Luật sư Đào Ngọc Chuyền – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng nhấn mạnh, Hội đồng thi đua khen thưởng Đoàn Luật sư TP. Hà Nội (Đoàn Luật sư) là cơ quan tham mưu, tư vấn cho Ban Chủ nhiệm triển khai các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng Đoàn Luật sư. Trong đó tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách về tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng trong phạm vi Đoàn Luật sư.

Thứ hai, tham mưu, tư vấn cho Ban Chủ nhiệm quyết định khen thưởng, trình cấp trên khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định.

Thứ ba, định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua; đề xuất với Ban Chủ nhiệm các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trài thi đua khen thưởng hàng năm và trong từng giai đoạn; đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng điểm hình tiên tiến của Đoàn Luật sư.

Để thực hiện hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đã thành lập 05 cụm thi đua, khen thưởng với chức năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồng tổ chức hoạt động, triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt phù hợp với điều kiện, đặc thù cụ thể của mỗi cụm. Cụm thi đua có Trưởng, Phó trưởng Cụm thi đua và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn 30 quận, huyện thành phố Hà Nội. Việc thành lập các cụm thi đua nhằm tạo ra sân chơi để thi đua, trao đổi kinh nghiệm và nghiệp vụ, nhân rộng gương điển hình tiên tiến… thông qua việc ký kết giao ước thi đua.

Trước đó, để phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Đoàn Luật sư TP. Hà Nội (24/11/1984-24/11/2024), ngày 25/5/2023, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 430/QĐ-BCN về việc thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

Trên cơ sở đó, ngày 05/6/2023, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đã ban hành Quyết định số 478/QĐ-BCN về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng. Hội đồng gồm có 16 thành viên, trong đó Luật sư Đào Ngọc Chuyền là Chủ tịch Hội đồng, Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến là Phó Chủ tịch phụ trách khen thưởng, Luật sư Nguyễn Văn Hà là Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn cùng các thành viên. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các kế hoạch, chương trình công tác đều được thảo luận dân chủ và quyết định theo đa số.

Hằng năm, Hội đồng tổ chức các phiên họp định kỳ để xét và đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua chương trình, kế hoạch công tác.

Công tác thi đua, khen thưởng từ lâu đã được Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đề cao vai trò, chú trọng phát triển và nâng cao hiệu quả, bởi bên cạnh việc ghi nhận thành tích, sự đóng góp của các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư, thi đua, khen thưởng còn là niềm động lực để các tổ chức, đơn vị, cá nhân tiếp tục cố gắng, rèn luyện, nâng cao tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm, tính kỷ cương, kỷ luật; tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trọng hoạt đông hành nghề luật sư tại các tổ chức hành nghề luật sư và trong toàn Đoàn Luật sư.

Luật sư chia sẻ, trao đổi tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị ghi nhận nhiều những ý kiến, đóng góp của các thành viên trong Hội đồng và các luật sư thành viên về những vướng mắc, tồn tại trong thời gian vừa qua và phương hướng phát triển, triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Đoàn Luật sư TP. Hà Nội. 

Tin tưởng rằng, với mục tiêu hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, Hội đồng thi đua, khen thưởng sẽ phát huy tối đa hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình, đặc biệt các cụm thi đua cần có nhiều hoạt động sôi nổi, mạnh mẽ hơn nữa, từ đó có thể đóng góp nhiều thành tích to lớn cho lĩnh vực tư pháp nước nhà.

Hồng Thái

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top