Trang chủ / Bạn đọc

Cơ sở chăm sóc người khuyết tật được hoạt động khi nào?

 

Cơ sở chăm sóc người khuyết tật là cơ sở nuôi dưỡng, cung cấp dịch vụ tư vấn, trợ giúp người khuyết tật ( khoản 1, Điều 47 Luật người khuyết tật năm 2010).

Cơ sở chăm sóc người khuyết tật bao gồm:

- Cơ sở dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật

- Cơ sở bảo trợ xã hội

- Trung tâm hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập

- Cơ sở chăm sóc người khuyết tật khác

Theo quy định tại Điều 25 của Nghị định 28/2012/NĐ-CP  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật về điều kiện cấp giấy phép hoạt động như sau:

“ Điều 25. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật

Cơ sở chăm sóc người khuyết tật được cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Người đứng đầu cơ sở phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích;

3. Có nhân viên trực tiếp tư vấn, chăm sóc người khuyết tật đáp ứng quy định tại Điều 26 Nghị định này;

4. Trường hợp cơ sở chăm sóc người khuyết tật có nuôi dưỡng người khuyết tật thì ngoài các điều kiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này còn phải bảo đảm các điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, tiêu chuẩn chăm sóc, nuôi dưỡng quy định của Chính phủ đối với cơ sở bảo trợ xã hội.”

Vậy, để được hoạt động thì cơ sở chăm sóc người khuyết tật phải đáp ứng đủ các điều kiện trên.

(Ảnh : Sưu tầm)

Đối với nhân viên trực tiếp chăm sóc người khuyết tât phải đảm bảo các điều kiện tại Điều 26 Luật Người khuyết tật như sau:

- Có sức khỏe để thực hiện chăm sóc người khuyết tật (Khoản 1)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (Khoản 2)

- Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích (Khoản 3)

- Có kỹ năng để chăm sóc người khuyết tật (Khoản 4)

Sau khi đáp ứng đủ các điều kiện trên, cơ sở cần soạn hồ sơ xin cấp phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật gửi đến Sở Lao động - Thương binh và xã hội hoặc Phòng lao động thương binh và xã hội. Thẩm quyền cấp giấy phép của hai cơ quan này khác nhau ở chỗ:

- Sở Lao động - Thương binh và xã hội cấp giấy phép đối với các trường hợp sau:

+ Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương

+ Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập

+ Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ, cơ quan Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở chính của cơ sở chăm sóc người khuyết tật đặt tại địa phương

Công Năng

Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt - Cơ quan ngôn luận của Liên hiệp hội về người khuyết tật VN

Giấy phép Báo điện tử số 120/GP-BTTTT của Bộ TT và TT

Tổng Biên tập: Nguyễn Gia Cương - ĐT: 0973008899

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Hồng Thái - ĐT: 0969268335

Trụ sở: 991 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Email: toasoandhv@gmail.com