Trang chủ / Tin tức - Sự kiện

Tạp chí Đồng Hành Việt tổ chức họp quán triệt Kế hoạch số 156 của Ban Tuyên giáo Trung ương

(ĐHVO). Ngày 12/7/2022, tại Trụ sở Tòa soạn, Tạp chí Đồng Hành Việt và Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt tổ chức buổi họp quán triệt và triển khai Kế hoạch số 156/KH-BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Thành phần buổi họp gồm các lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên và hội viên Chi hội Nhà báo Tạp chí Đồng Hành Việt.

Thạc sỹ, Luật sư Tổng Biên tập Nguyễn Gia Cương chủ trì buổi họp.

Ảnh: Tổng Biên tập Nguyễn Gia Cương và một số đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp

Nhằm tạo sự thống nhất nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết phải tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động báo chí, truyền thông trong giai đoạn hiện nay; đề cao trách nhiệm của các cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí, chủ quản báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí và tính tự giác, gương mẫu của mỗi người làm báo; triển khai và thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ "Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn hiện đại", Tổng Biên tập Nguyễn Gia Cương, Thư ký Chi hội Nhà báo Đồng Hành Việt đã truyền đạt toàn bộ Kế hoạch 156 ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương với 2 mục đích và 2 yêu cầu; 7 nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí và cơ quan báo chí trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về báo chí.

Kế hoạch số 156 của Ban Tuyên giáo Trung ương đề ra 9 nhiệm vụ cụ thể đối với Ban Tuyên giáo Trung ương; 8 nhiệm vụ đối với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; 5 nhiệm vụ đối với Đảng đoàn, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; 5 nhiệm vụ đối với cơ quan chủ quản báo chí; 8 nhiệm vụ đối với các cơ quan báo chí và nhiệm vụ của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ chuyên ngành báo chí truyền thông.
Sau khi quán triệt Kế hoạch số 156 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Nguyễn Gia Cương đã đọc bản Dự thảo chương trình hành động của Tạp chí Đồng Hành Việt theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương. Nội dung Dự thảo bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:
- Củng cố kiện toàn tổ chức và hoạt động của hai Tạp chí in và Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt theo qui hoạch báo chí của Đảng và Nhà nước, thành một Tạp chí thuộc Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam mang tên Tạp chí Đồng Hành Việt, với 2 loại hình: in và điện tử.
- Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các qui chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí, các ban và văn phòng đại diện.
- Tập trung tuyên truyền các nội dung phù hợp với tôn chỉ mục đích theo giấy phép xuất bản báo chí của Bộ Thông tin và truyền thông.
- Quản lý chặt chẽ qui trình tác nghiệp báo chí của các nhà báo, phóng viên. Khen thưởng động viên kịp thời đối với các nhà báo, phóng viên có thành tích tốt trong hoạt động báo chí. Đồng thời sớm ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những vi phạm của người làm báo trong hoạt động báo chí.
- Giữ vững tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết hợp tác trong đơn vị nhằm nâng cao sức mạnh của cơ quan báo chí. Đặc biệt là tăng cường xây dựng môi trường văn hóa trong hoạt động báo chí.
- Phấn đấu thành lập một chi bộ của Tạp chí để thực hiện rõ vai trò của Đảng trong công tác lãnh đạo báo chí và người đứng đầu của cơ quan báo chí đồng thời là Bí thư chi bộ.

Bản Dự thảo về chương trình hành động do Tổng Biên tập đưa ra đã được các đại biểu dự họp tham gia tích cực và thông qua với tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Nhân buổi họp quán triệt Kế hoạch 156 của Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt lãnh đạo Tạp chí Đồng Hành Việt, Tổng Biên tập Nguyễn Gia Cương đã trao thẻ Nhà báo được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho các Nhà báo Tạp chí Đồng Hành Việt trong dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) giai đoạn 2020-2025.

Ảnh: Tổng biên tập trao thẻ cho các nhà báo

Theo đó, Tổng Biên tập giao nhiệm vụ và căn dặn các nhà báo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu để trở thành những Nhà báo chân chính của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

PV

Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt - Cơ quan ngôn luận của Liên hiệp hội về người khuyết tật VN

Giấy phép Báo điện tử số 120/GP-BTTTT của Bộ TT và TT

Tổng Biên tập: Nguyễn Gia Cương - ĐT: 0973008899

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Hồng Thái - ĐT: 0969268335

Trụ sở: 991 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Email: toasoandhv@gmail.com