Trang chủ / Đời sống - Xã hội

Yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc tham gia BHXH, BHYT cho tất cả người lao động

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị: Trên cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh, cơ quan Thuế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch Đầu tư, Công an… phối hợp xây dựng kế hoạch rà soát, đối chiếu, kiểm tra tất cả các đơn vị. Yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho tất cả người lao động.

Yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc tham gia BHXH, BHYT cho tất cả người lao động
BHXH thành phố Hà Nội ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: P.Ngân.

Theo đó, trong năm 2022, ngành BHXH phấn đấu phát triển 19,17 triệu người tham gia BHXH, đạt 38,7% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 15,2 triệu, đạt 30,7% lực lượng lao động trong độ tuổi; và nâng số tham gia BHYT lên 91,76 triệu người, đạt 92,7% dân số.

Đến năm 2025, toàn ngành phấn đấu có 25,33 triệu người tham gia BHXH, đạt 47,2% lực lượng lao động trong độ tuổi; số tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 18,68 triệu người, đạt tỷ lệ 35,1% lực lượng lao động trong độ tuổi; số tham gia BHYT là 96,92 triệu người, đạt tỷ lệ 95,51% dân số.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố rà soát, thống kê người chưa tham gia BHYT làm căn cứ xây dựng Chương trình phát triển người tham gia BHYT giai đoạn 2022-2025 của từng tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh lập kế hoạch và giải pháp cụ thể để phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn, hỗ trợ từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực khác để hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho người dân.

BHXH Việt Nam cũng chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố giao chỉ tiêu tham gia BHXH, BHYT theo từng địa bàn (huyện, xã) với chính quyền địa phương cùng cấp, gắn trách nhiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT theo các nhóm với các Sở, ngành quản lý đối tượng có liên quan.

Đặc biệt, trên cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh, cơ quan Thuế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch Đầu tư, Công an… phối hợp xây dựng kế hoạch rà soát, đối chiếu, kiểm tra tất cả các đơn vị. Yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc tham gia BHXH, BHYT cho tất cả người lao động.

Phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương cấp huyện, xã, các ngành liên quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân, hội viên, thân nhân… tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

 

Trích nguồn Lao Động Thủ Đô

Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt - Cơ quan ngôn luận của Liên hiệp hội về người khuyết tật VN

Giấy phép Báo điện tử số 120/GP-BTTTT của Bộ TT và TT

Tổng Biên tập: Nguyễn Gia Cương - ĐT: 0973008899

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Hồng Thái - ĐT: 0969268335

Trụ sở: 991 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Email: toasoandhv@gmail.com