Trang chủ / Pháp luật

Đảm bảo tiếp cận của hệ thống giao thông cho người khuyết tật

(ĐHVO). Bộ GTVT ban hành Quyết định 365/QĐ-BGTVT ngày 11/3/2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 1190/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1190/QĐ-TTg ngày 5/8/2020 về triển khai Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030, Bộ Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch hành động với mục tiêu tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động của xã hội; xây dựng môi trường không rào cản bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người khuyết tật trong tham gia giao thông. Cụ thể:

- Giai đoạn 2021-2025: đảm bảo tối thiểu 30% người khuyết tật có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện vận tải khách công cộng đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận, hoặc được hỗ trợ sử dụng phương tiện vận tải khách công cộng hay dịch vụ trợ giúp tương đương, 100% người khuyết tật tham gia giao thông được miễn, giảm giá vé theo quy định; riêng dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ trên tuyến cố định tối thiểu 40% người khuyết tật được giảm giá vé khi sử dụng.

- Giai đoạn 2026-2030: đảm bảo tối thiểu 50% người khuyết tật có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện vận tải khách công cộng đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận, hoặc được hỗ trợ sử dụng phương tiện vận tải khách công cộng hay dịch vụ trợ giúp tương đương; 100% người khuyết tật tham gia giao thông được miễn, giảm giá vé theo quy định; riêng dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ trên tuyến cố định tối thiểu 60% người khuyết tật được giảm giá vé khi sử dụng.

Kế hoạch đưa ra 02 nội dung cụ thể bao gồm:

1. Xây dựng và ban hành cơ chế chính sách về trợ giúp người khuyết tật tham gia giao thông:

- Hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách trợ giúp người khuyết tật trong hoạt động vận tải;

- Nghiên cứu, xây dựng và ban hành bộ tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát.

2. Tăng cường năng lực hệ thống giao thông tiếp cận để người khuyết tật có thể tiếp cận, sử dụng

- Xây dựng các tuyến mẫu và nhân rộng các phương tiện vận tải hành khách công cộng để người khuyết tật tham gia giao thông;

- Tăng cường năng lực hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về giao thông tiếp cận;

- Khảo sát, đánh giá thực trạng đảm bảo tiếp cận của hệ thống giao thông công cộng và nhu cầu tham gia giao thông của người khuyết tật.

Quyết định 365/QĐ-BGTVT về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 1190/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 có hiệu lực từ ngày ký.

Hồng Thái

Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt - Cơ quan ngôn luận của Liên hiệp hội về người khuyết tật VN

Giấy phép Báo điện tử số 120/GP-BTTTT của Bộ TT và TT

Tổng Biên tập: Nguyễn Gia Cương - ĐT: 0973008899

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Hồng Thái - ĐT: 0969268335

Trụ sở: 991 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Email: toasoandhv@gmail.com