Trang chủ / Kinh tế

CLB H100 Trung tâm: Hướng tới tuổi 100

Sống thọ bách niên, sống khỏe, minh mẫn, có ích đến cuối đời là điều mà mọi người già đều mong ước, nhưng hầu hết mọi người đều không biết cách làm. Với tôn chỉ mục đích “Hướng tới tuổi 100 – H100”, Câu lạc bộ Dinh dưỡng Y Dược truyền thống Việt H100 Trung Tâm chính thức được thành lập ngày 14 /6/2019.

Câu lạc bộ Dinh dưỡng Y Dược truyền thống Việt H100 Trung tâm gọi tắt là CLB H100 Trung tâm; H100 có nghĩa là “Hướng tới tuổi 100”. CLB H100 Trung tâm trực thuộc Chi hội Dinh dưỡng Y Dược truyền thống Việt – Hội Dinh dưỡng Việt Nam với sự lãnh đạo của ông Bùi Hữu Giao, Cựu nhà giáo, Nhà nghiên cứu văn hóa làm Chủ nhiệm và ông Nguyễn Tuấn Bình, Chi hội trưởng Chi hội Dinh dưỡng Y Dược truyền thống Việt Phụ trách CLB H100 Trung tâm.

Lãnh đạo và hội viên CLB H100 Trung tâm

Lãnh đạo và hội viên CLB H100 Trung tâm

CLB H100 Trung tâm ra đời với tôn chỉ là sân chơi bổ ích dành cho tất cả những người cao tuổi (tính từ tuổi về hưu trở đi đối với nam và nữa) trên toàn quốc, mong muốn sống thọ bách niên, mạnh khỏe, minh mẫn và có ích đến cuối đời với 5 nội dung cụ thể như sau:

-  Sống thọ bách niên – Phải phấn đấu sống thọ cao;

-  Sống mạnh khỏe – Càng ít bệnh càng tốt;

-  Sống minh mẫn – Luôn sáng suốt, không lú lẫn;

-  Sống có ích – Xây dựng kế hoạch và tham khảo, vận dụng những kinh nghiệm đúc kết trong cẩm nang: hành trang đời người, cũng như kinh nghiệm của những hội viên khác cho những năm cuối đời để làm những công việc nhằm đem lại giá trị, lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Ngoài ra vẫn phải không ngừng học hỏi kiến thức của nhân loại để bổ sung hành trang, nâng cao trí tuệ của bản thân.

-  Chuẩn bị tốt cho cuộc sống tiếp theo ở thế giới bên kia – vĩnh hằng sau khi rời dương thế.

Những mục tiêu nêu trên là đúng và cần thiết, hầu hết mọi người đều muốn làm nhưng chưa làm hoặc chưa biết cách làm. CLB H100 sẽ là địa chỉ tin cậy hướng cho mọi người biết cách làm phù hợp với hoàn cảnh mỗi người. Khi đã biết cách làm, ai năng động, tích cực sẽ có thu hoạch đáng kể. CLB H100 Trung tâm còn là nơi trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, kết tinh từ thực tiễn của các cụ tuổi thọ cao, ít bệnh tật và quan trọng nhất là còn minh mẫn, sống có ích cho đời, sẵn sàng phổ biến, hướng dẫn mọi người cần học, thực hành ngay, càng sớm càng tốt vì quỹ thời gian của người cao tuổi không còn nhiều.

Buổi sinh hoạt của CLB

Buổi sinh hoạt: Minh mẫn, mạnh khỏe, sống thọ, có ích và không ngừng học tập diễn ra ngày 09/8/2019

Với phương thức tự nguyện, tự giác, tất cả mọi người đã về hưu, công nhận tôn chỉ mục đích của CLB tự nguyện đăng ký tham gia, chấp hành đúng mọi quy định của CLB đều có thể trở thành hội viên sau khi Ban Chủ nhiệm xét duyệt.

Để tham gia vào CLB H100 Trung tâm ngay hôm nay, vui lòng đăng ký theo đơn sau và gửi về Văn phòng CLB H100 Trung tâm:

-         Địa chỉ: 278 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

-         Địa chỉ email: clbdinhduongydttvh100trungtam@gmail.com

-         Thông tin trao đỏi, liên hệ: Bùi Hữu Giao, Chủ nhiệm CLB DDYDTTV H100 Trung tâm, điện thoại: 0989728019.

* Mẫu đơn đăng ký hội viên:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

CLB Dinh dưỡng Y dược truyền thống Việt H100 trung tâm

Kính gửi: Ban Chủ nhiệm CLB và Ban Chấp hành Chi hội

Sau khi nghiên cứu tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực, điều lệ, chương trình, mục tiêu, kế hoạch và phạm vi hoạt động của Câu lạc bộ Dinh dưỡng Y dược truyền thống Việt H100 Trung tâm trực thuộc Chi hội Dinh dưỡng Y dược truyền thống Việt, tôi thán thành và làm đơn này để đăng ký tham gia CLB.

  1. Họ và tên: ............................................................; Sinh ngày: .../.../.........
  2. Nghề nghiệp: .............................................................................................
  3. Địa chỉ nơi công tác: .................................................................................
  4. Địa chỉ thường trú: ....................................................................................
  5. Số CMND: .............................................................................................
  6. Điện thoại: ..............................................................................................
  7. Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................
  8. Thông tin khác (học hàm, học vị, trình độ chuyên môn):

.................................................................................................................

Trân trọng đề nghị Ban Chủ nhiệm và Ban Chấp hành Chi hội Dinh dưỡng Y dược truyền thống Việt báo cáo Trung ương Hội Dinh dưỡng Việt Nam xét duyệt để cấp thẻ hội viên hoặc Ủy quyền cho BCH Chi hội phối hợp với BCN CLB cấp thẻ.

TM/Ban Chấp hành

TM/Ban Chủ nhiệm

Hà Nội, ngày ... tháng... năm

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngọc Hải