Trang chủ / Pháp luật

Cần làm gì khi không đồng ý với quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng?

(ĐHVO). An sinh xã hội là hệ thống chính sách, các chương trình của Nhà nước và của các tổ chức xã hội đối với những người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp phải rủi ro, biến cố, ốm đau, bệnh tật nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu và nâng cao đời sống của họ. Là một trong những chế độ trong hệ thống an sinh xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng đã giúp đỡ và hỗ trợ cho nhiều đối tượng, đặc biệt là người khuyết tật, giúp họ có cuộc sống ấm no, tốt đẹp hơn. Vậy nếu trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng nhưng người khuyết tật không đồng ý với lý do bị thôi hưởng đó, thì họ cần làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình? Sau đây, xin mời bạn đọc cùng với Trung tâm trợ giúp pháp lý Đồng hành Việt tìm hiểu lời giải đáp cho vấn đề trên!

Câu hỏi: Tôi là người khuyết tật nặng, được hưởng trợ cấp dành cho người khuyết tật 12 năm nay. Tháng 6/2021 vừa qua, UBND cấp xã thành lập Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã và gọi tôi lên xác định lại khuyết tật. Trong quá trình xác định lại khuyết tật, Hội đồng hỏi han, xem xét tình trạng của tôi một cách qua loa và kết luận tôi chỉ được 6/10 điểm theo bảng hỏi trong Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH nên không đủ điều kiện nhận trợ cấp xã hội hàng tháng nữa. Tôi không đồng ý với kết luận này nên đã kiến nghị lên Hội đồng nhưng không được giải quyết. Sau đó tôi nhận được Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của Chủ tịch UBND huyện XX. Nếu không đồng ý với quyết định trên của Chủ tịch UBND huyện XX thì tôi cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của bản thân?

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

I. Căn cứ pháp lý

- Luật Khiếu nại năm 2011;

- Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là “Nghị định 20/2021/NĐ-CP”).

II. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP, người khuyết tật nặng là một trong những đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Trường hợp không đồng ý với quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của Chủ tịch UBND huyện XX, có những căn cứ cho rằng Quyết định trên không chính xác, không khách quan thì NKT hoặc người đại diện hợp pháp của NKT cần làm đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND huyện XX.

* Thứ nhất, về thời hiệu khiếu nại

Theo Điều 9 Luật Khiếu nại năm 2011, thời hiệu khiếu nại quy định được quy định như sau:

- Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

- Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Như vậy, người khiếu nại cần làm đơn khiếu nại trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được nhận, được biết Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của Chủ tịch UBND huyện XX. Trong thời gian trở ngại (thời gian vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác) mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại trong vòng 90 ngày như trên, thì thời gian trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

* Thứ hai, về mẫu đơn khiếu nại, bạn đọc có thể tham khảo mẫu đơn khiếu nại sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………….., ngày ... tháng … năm ...

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Quyết định số…)

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện XX

Tôi tên là:……………… ……………........................………..Sinh ngày … tháng … năm …

Thường trú tại: …………………...………………................…………………………………

Số CMND/CCCD: ………………………………….............…………………………………

Ngày và nơi cấp: …………………………………….................………………………...……

Hiện đang (làm gì, ở đâu): ……………………………….................………………..………..

Khiếu nại về Quyết định hành chính số: ... ngày….của Chủ tịch UBND huyện XX (tên người bị khiếu nại)

Trình bày vụ việc cần khiếu nại:

- Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.

- Nêu được các căn cứ chứng minh NKT thuộc đối tượng hưởng trợ cấp khuyết tật: đã được xác định khuyết tật nhiều lần và đều được kết luận khuyết tật nặng, sổ hưởng trợ cấp trong suốt 12 năm nay, tình trạng sức khỏe chỉ suy giảm chứ không diễn biến tốt lên, nêu tình trạng sức khỏe hiện tại (mất một phần hoặc suy giảm chức năng, không tự kiểm soát được hoặc không thể tự thực hiện được một số hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh,…cần có người theo dõi, giúp đỡ, chăm sóc)…

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

- Đề nghị xem xét, khám giám định, xác định lại mức độ khuyết tật.

- Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho tôi.

Tôi xin cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

Kính mong quý cơ quan sớm xem xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

* Thứ ba, về thời hạn giải quyết khiếu nại, theo quy định tại Điều 27, 28 Luật Khiếu nại 2011:

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại năm 2011, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Trường hợp vượt quá thời hạn như trên mà khiếu nại không được giải quyết, chị có thể khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp này là Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi chị đang cư trú) hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Như vậy, trên đây là những tư vấn của Trung tâm trợ giúp pháp lý đối với trường hợp của chị. Trung tâm mong rằng chị sẽ sớm giành lại quyền và lợi ích hợp pháp của mình nếu có căn cứ chứng minh rằng Chủ tịch UBND huyện XX ra quyết định thôi hưởng trợ cấp là sai sự thật khách quan.

Bạn đọc có vướng mắc cần giải đáp, vui lòng gửi vướng mắc về Tòa soạn theo email: toasoandhv@gmail.com hoặc liên hệ Trung tâm trợ giúp pháp lý Đồng Hành Việt qua Hotline: 19006248.

Tiểu Nguyên

Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt - Cơ quan ngôn luận của Liên hiệp hội về người khuyết tật VN

Giấy phép Báo điện tử số 120/GP-BTTTT của Bộ TT và TT

Tổng Biên tập: Nguyễn Gia Cương - ĐT: 0973008899

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Hồng Thái - ĐT: 0969268335

Trụ sở: 991 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Email: toasoandhv@gmail.com