Trang chủ / Tin tức - Sự kiện

Nam Định hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động ảnh hưởng đại dịch COVID-19

(ĐHVO). Nhằm hỗ trợ kịp thời đến người lao động mất việc làm và người sử dụng lao động chịu ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Ngày 19/07, UBND tỉnh Nam Định ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thủ tục giải quyết hỗ trợ người lao động và công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị

Thực hiện theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, Bổ sung danh mục thủ tục hành chính ban hành mới gồm:

Lĩnh vực việc làm: Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19. Thời hạn giải quyết thủ tục là 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trong đó, thời gian tiếp nhận thủ tục và giải quyết của cơ quan BHXH là 02 ngày; Thời hạn tiếp nhận và ra quyết định của Sở LĐTBXH là 07 ngày.

Đơn vị thực hiện giải quyết thủ tục trợ cấp cho những trường hợp nêu trên là Cơ quan BHXH nơi người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Lĩnh vực Lao động – Tiền lương, hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ và giải quết thủ tục là 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trong đó, thời gian xác nhận của cơ quan BHXH là 02 ngày; thời gian thẩm của UBND cấp huyện là 02 ngày; thời hạn Sở LĐTBXH trình UBND tỉnh và ban hành quyết định là 02 ngày.

Đơn vị giải quyết thủ tục cho người lao động là cơ quan BHXH nơi người sử dụng lao động đang tham gia BHXH. Nơi tiếp nhận thủ tục là bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Những thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung gồm:

Lĩnh vực Lao động – Tiền lương

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19. Thời hạn tiếp nhận hoàn thiện thủ tục hồ sơ là 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trong đó: thời gian xác nhận của cơ quan BHXH là 02 ngày; đơn vị thẩm định của UBND cấp huyện với thời hạn là 02 ngày; Sở LĐTBXH trình, UBND tỉnh ban hành quyết định là 02 ngày.

Đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục cho những trường hợp nêu trên là, Cơ quan BHXH nơi người sử dụng lao động đang tham gia BHXH và bộ phận Một cửa UBND cấp huyện.

Lĩnh vực Việc làm

Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19

Thời gian tiếp nhận và hoàn thiện thủ tục là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trong đó: Sở LĐTBXH là 02 ngày kể từ ngày nhận được danh sách; Sở LĐTBXH trình, UBND tỉnh ban hành quyết định là 03 ngày. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định.

Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thời hạn, 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trong đó: UBND cấp xã là 03 ngày; Chi cục Thuế là 02 ngày; UBND cấp huyện là 02 ngày; Sở LĐTBXH trình, UBND tỉnh ban hành Quyết định là 02 ngày, đơn vị tiếp nhận do Bộ phận một cửa UBND xã thực hiện.

Cùng với đó là hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19.

Trần Hồng

Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt - Cơ quan ngôn luận của Liên hiệp hội về người khuyết tật VN

Giấy phép Báo điện tử số 120/GP-BTTTT của Bộ TT và TT

Tổng Biên tập: Nguyễn Gia Cương - ĐT: 0973008899

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Hồng Thái - ĐT: 0969268335

Trụ sở: 991 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Email: toasoandhv@gmail.com