Trang chủ / Bạn đọc

Điều kiện để người khuyết tật được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội

(ĐHVO). Có rất nhiều cuộc đời bất hạnh như những người khuyết tật, người già neo đơn, người vô gia cư... đang sống bơ vơ giữa cuộc đời mà không có nơi để sinh sống. Họ phải lang thang ở những khu chợ, những gầm cầu bất kể trời nắng, mưa hay lạnh giá. Đảng và Nhà nước thấu hiểu được điều này nên các cơ sở bảo trợ xã hội ra đời. Như vậy đối với trường hợp người khuyết tật thì cần có những điều kiện nào để người khuyết tật được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội; hồ sơ tiếp nhận và nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội ra sao? Xin bạn đọc hãy tham khảo bài viết dưới đây.


Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Bạn đọc hỏi: Tôi là P (34 tuổi) là người khuyết tật bẩm sinh, mọi sinh hoạt hàng ngày của tôi đều phải phụ thuộc vào mẹ vì tôi bị liệt tứ chi nằm một chỗ. Tôi sống với mẹ từ nhỏ nhưng khoảng đầu tháng 5/2021 vừa qua mẹ tôi qua đời. Từ đó đến nay tôi phải sống một mình, mọi sinh hoạt hằng ngày của tôi diễn ra rất khó khăn, đôi khi hàng xóm sẽ sang giúp nhưng đa phần là tôi sẽ phải tự cố gắng thực hiện. Được mọi người tư vấn và giới thiệu về cơ sở bảo trợ xã hội của địa phương nên tôi muốn được vào đó để sinh sống nhưng không biết điều kiện và hồ sơ tiếp nhận ra sao? Mong trung tâm tư vấn giúp tôi.

Luật sư tư vấn: Giám đốc Trung tâm trợ giúp Pháp lý – Ls. Đinh Thị Nguyên - Đoàn Luật sư Tp Hà Nội tư vấn cho bạn như sau:

1.Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 20/2021/NĐ-CP

- Luật Người khuyết tật 2010

2.Nội dung tư vấn:

Cơ sở bảo trợ xã hội là đơn vị hoạt động sự nghiệp xã hội được thành lập với mục đích cung cấp dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt, không có điều kiện sống ở gia đình, bao gồm: Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc nhiều nhóm đối tượng bảo trợ xã hội; Cơ sở chăm sóc người già; Cơ sở chăm sóc người tâm thần; Cơ sở chăm sóc người tàn tật; Cơ sở chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Theo điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định: trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật. Theo khoản 1 Điều 45 Luật Người khuyết tật 2010 thì người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội.

Như vậy, những người do khuyết tật dẫn đến mất hoàn toàn chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động như: đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn sẽ được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội khi người đó không có nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống của mình.

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định 20/2021/NĐ-CP, người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở. Đối với cơ sở trợ giúp xã hội do cấp huyện quản lý thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đưa đối tượng vào cơ sở.

Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở bao gồm:

- Tờ khai của đối tượng hoặc người giám hộ theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP (xem Phụ lục 06)

- Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật đối với trường hợp là người khuyết tật;

- Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Giấy tờ liên quan khác (nếu có);

- Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở trợ giúp xã hội (nếu vào cơ sở của tỉnh)

- Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội.

Mẫu số 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN VÀO CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) .....
- Giám đốc cơ sở trợ giúp xã hội......

Họ và tên (tên đối tượng hoặc người giám hộ): .............................................................

Ngày/tháng/năm sinh: ……/ ……/ ……. Giới tính: ...........................................................

Số định danh cá nhân hoặc số thẻ căn cước công dân hoặc Giấy CMND số ................ cấp ngày ……………. Nơi cấp: ……………………

Trú quán tại thôn …………………… xã (phường, thị trấn) ……………...... huyện (quận, thị xã, thành phố) ………………….. tỉnh .........................................................................................

Hiện nay, tôi ................................................................................................................

Vậy tôi làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp nhận hoặc trình cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận (Họ và tên đối tượng): ......................................................................

Trường hợp người giám hộ viết đơn thì phải khai bổ sung các thông tin sau:

Họ và tên đối tượng: ……………………………………….Nam/Nữ: …………………….

Sinh ngày …………. tháng …………… năm ……………

Số định danh cá nhân hoặc số thẻ căn cước công dân hoặc Giấy CMND số …………… Cấp ngày .../.../... Nơi cấp: ……………….

Trú quán tại thôn ……. xã (phường, thị trấn) …….. huyện (quận, thị xã, thành phố) ………….. tỉnh ……………….) vào chăm sóc, nuôi dưỡng/sử dụng dịch vụ tại cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định.

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng nội quy, quy định của cơ sở trợ giúp xã hội.

……. , ngày .... tháng .... năm....
Đối tượng hoặc người giám hộ

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của ông (bà) ……..là đúng.

 


CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày .... tháng .... năm ...
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

Trên đây là nội dung tư vấn của Trung tâm trợ giúp pháp lý Đồng hành Việt về những thắc mắc của bạn đọc. Trung tâm trợ giúp pháp lý Đồng hành Việt hi vọng rằng những kiến thức pháp lý mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn đọc biết được những điều kiện và hồ sơ tiếp nhận để được nhận nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội.


Tiểu Nguyên

Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt - Cơ quan ngôn luận của Liên hiệp hội về người khuyết tật VN

Giấy phép Báo điện tử số 120/GP-BTTTT của Bộ TT và TT

Tổng Biên tập: Nguyễn Gia Cương - ĐT: 0973008899

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Hồng Thái - ĐT: 0969268335

Trụ sở: 991 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Email: toasoandhv@gmail.com