Trang chủ / Kinh tế

Cục thuế tỉnh Thanh Hoá: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thuế

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính về thuế và mở rộng triển khai dịch vụ khai thuế điện tử đối với đối tượng người nộp thuế trong toàn tỉnh.

Để mở rộng triển khai dịch vụ khai nộp thuế điện tử đối với các đối tượng người nộp thuế trên phạm vi tỉnh Thanh Hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế là cá nhân khi thực hiện giao dịch điện tử với. cơ quan thuế cũng như thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2020 một cách nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo mục tiêu phòng chống dịch COVID-19, hướng tới cải cách hiện đại hóa ngành thuế, kết nối Chính phủ điện tử.

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 377/TCT-DNNCN ngày 05/02/2021 về việc đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân; Công văn số 535/TCT-DNNCN ngày 03/03/2021 về việc triển khai tiếp nhận Tờ khai 02/QTT-TNCN theo phương thức điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Ngày 26/02/2021, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 871/CT-HKDCN về việc đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân.

Triển khai đăng ký, cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế là cá nhân

Ngày 12/3/2021, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 1102/CT-HKDCN về việc triển khai tiếp nhận Tờ khai 02/QTT-TNCN theo phương thức điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; trong đó có nội dung quán triệt các Phòng thuộc Văn phòng Cục Thuế; Chi cục Thuế các huyện, thị xã, khu vực tiếp tục đẩy mạnh triển khai đăng ký, cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế là cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thanh Hoá Ngô Đình Hùng cho biết: "Để triển khai có hiệu quả nội dung tại các công văn đã ban hành, đáp ứng mục tiêu chung của toàn ngành, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường công tác tuyên truyền qua đài phát thanh, truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá… một cách rộng rãi, thường xuyên việc đăng ký, sử dụng tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân trên địa bàn tỉnh; bảo đảm mọi người nộp thuế tiếp cận và hiểu rõ quy trình, trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản giao dịch điện tử".

Toàn bộ tài liệu hướng dẫn cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử đã được đăng tải trên bìa mặt Trang thông tin điện tử (website) của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại địa chỉ: http://thanhhoa.gdt.gov.vn/

Hướng dẫn và hỗ trợ NNT là cá nhân thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch điện tử

Được biết, trong thời gian vừa qua, Cục thuế tỉnh Thanh Hoá đã tăng cường công tác hướng dẫn và hỗ trợ NNT là cá nhân thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch điện tử; tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về nghiệp vụ cho NNT khi thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; tiếp nhận và xử lý các vướng mắc về hệ thống ứng dụng, hỗ trợ NNT thực hiện các thao tác trên hệ thống ứng dụng khi thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch điện tử chưa thành công.

Khuyến khích NNT là cá nhân thực hiện đăng ký, sử dụng tài khoản giao dịch điện tử để nộp hồ sơ khai thuế theo phương thức điện tử mà không cần phải đến cơ quan thuế, tiết kiệm về thời gian và chi phí cho NNT, giảm ách tắc khi nộp hồ sơ giấy vào thời điểm quyết toán thuế TNCN cho cơ quan thuế. Tuyên truyền thông qua các tổ chức chi trả thu nhập về việc đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, kê khai, nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử cho cá nhân, người lao động đang làm việc tại đơn vị.

Các cá nhân trực tiếp đến cơ quan thuế làm việc đã được Bộ phận một cửa cơ quan thuế tiếp tục tuyên truyền về lợi ích và được hỗ trợ thực hiện đăng ký thành công tài khoản giao dịch điện tử. Thực hiện hoàn thuế TNCN cho NNT là cá nhân bằng phương thức điện tử.

Công tác đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đã nhận được sự đồng thuận và phản hồi tích cực từ NNT; tạo điều kiện thuận lợi cho NNT là cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN một cách nhanh chóng, thuận tiện, có thể thực hiện được mọi lúc, mọi nơi mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan thuế; giảm tải việc nộp hồ sơ giấy, chi phí và tiết kiệm thời gian cho NNT. Khi có vướng mắc phát sinh cần hỗ trợ về nghiệp vụ hoặc hệ thống ứng dụng, NNT luôn được cán bộ thuế sẵn sàng hỗ trợ.

Công tác hoàn thuế TNCN bằng phương thức điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho NNT trong việc kê khai hồ sơ quyết toán thuế có số thuế đề nghị hoàn; thuận lợi trong việc tiếp nhận kết quả xử lý giải quyết hồ sơ hoàn thuế của NNT từ cơ quan thuế; giúp NNT nắm bắt được quá trình xử lý hồ sơ hoàn thuế của mình, tiết kiệm được công sức, thời gian, chi phí; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ của cơ quan thuế.

Đồng thời, việc triển khai hoàn thuế TNCN bằng phương thức điện tử đã mang lại lợi ích lớn trong việc trao đổi thông tin hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước giữa Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, giúp đẩy nhanh tiến độ giải ngân tiền hoàn thuế cho NNT; giảm thủ tục hành chính; giảm hồ sơ giấy và tiết kiệm thời gian, công sức cho cán bộ thuế, cán bộ kho bạc.

Hiện tại, để phấn đấu hoàn thành mục tiêu chung trong cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế của ngành Thuế cả nước nói chung, ngành thuế Thanh Hóa nói riêng, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân, khuyến khích NNT là cá nhân tăng cường kê khai nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử và thực hiện tốt công tác hoàn thuế TNCN bằng phương thức điện tử.

Được biết, hiện nay, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai trên toàn tỉnh Thanh Hoá. Việc triển khai các ứng dụng thuế điện tử đã giảm thiểu chi phí của NNT khi thực hiện nghĩa vụ ngân sách. Điều dễ nhận thấy là thời gian gần đây, công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết các TTHC về thuế của cơ quan Thuế đã được thực hiện nhanh, gọn, đúng thời gian. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp ngành Thuế tỉnh đáp ứng được yêu cầu quản lý thuế hiện đại, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

"Việc triển khai các dịch vụ thuế điện tử đã giúp NNT giảm thời gian đi lại nộp hồ sơ, nộp tiền thuế; thông tin khai, nộp thuế của NNT được lưu trên hệ thống của cơ quan thuế có thể được tra cứu lại dễ dàng giúp giảm chi phí quản lý, NNT cũng không phải cung cấp lại thông tin cho cơ quan quản lý đối với những hồ sơ điện tử đã nộp tới cơ quan thuế. Để nâng cao hiệu quả cải cách TTHC, ngành Thuế tỉnh Thanh Hoá đã chủ động, thường xuyên rà soát các thủ tục, quy trình nghiệp vụ bảo đảm cho việc triển khai tại cơ sở đúng quy định, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NNT thực hiện nghĩa vụ thuế; đồng thời, giảm thiểu phiền hà, ách tắc trong quản lý thuế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia" – Cục trưởng Ngô Đình Hùng thông tin thêm.

Đồng thời, Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá cũng đã chủ động công khai các TTHC thuế tại bộ phận "Một cửa" của cơ quan thuế, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của đơn vị nhằm giúp NNT kịp thời nắm bắt, thực hiện và kiểm soát việc thực hiện các TTHC của cơ quan thuế.

Bên cạnh việc chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá cũng đã triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý. Đến nay, ở cấp cục thuế và TTHC ở cấp chi cục thuế đều đã được thực hiện qua mạng điện tử, từ đó, rút ngắn được thời gian, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT trong việc thực hiện các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.

Triển khai dịch vụ thuế điện tử đối với đối tượng người nộp thuế là cá nhân, từ năm 2018 đến ngày 10/06/2021, toàn ngành thuế Thanh Hóa đã có 2.905 cá nhân đăng ký thành công tài khoản giao dịch điện tử. Trong đó, tính từ đầu năm 2021 đến ngày 10/06/2021 là 1.768 cá nhân đăng ký thành công tài khoản giao dịch điện tử. Đặc biệt, kể từ ngày triển khai Công văn số 871/CT-HKDCN ngày 26/02/2021 đến ngày 10/06/2021, toàn ngành thuế Thanh Hóa đã có 1.636 cá nhân đăng ký thành công tài khoản giao dịch điện tử.

Song song với việc đẩy mạnh cấp tài khoản giao dịch điện tử, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NNT, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa cũng đẩy mạnh việc khuyến khích NNT là cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, có tài khoản giao dịch điện tử thực hiện kê khai hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử. Từ đầu năm 2021 đến ngày 10/06/2021 đã có 1.442 lượt hồ sơ quyết toán thuế TNCN nộp bằng phương thức điện tử nộp đến Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và các Chi cục Thuế trực thuộc.

Bên cạnh đó, để triển khai công tác hoàn thuế TNCN bằng phương thức điện tử có hiệu quả, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 2203/CT-HKDCN ngày 04/05/2021 về việc hướng dẫn thực hiện hoàn thuế TNCN bằng phương thức điện tử. Tính từ đầu năm 2021 đến ngày 10/06/2021, toàn ngành thuế Thanh Hóa đã ban hành 1.469 quyết định hoàn thuế TNCN cho NNT là cá nhân. Trong đó, tính từ thời điểm ngày 05/04/2021 là thời điểm Tổng cục Thuế triển khai trên phạm vi toàn quốc đối với việc lập, phê duyệt và gửi kết quả giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế bằng phương thức điện tử có gắn chữ ký số của cấp có thẩm quyền; trao đổi thông tin hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước với Kho bạc Nhà nước bằng phương thức điện tử; đến ngày 10/06/2021, toàn ngành thuế Thanh Hóa đã ban hành 1.396 quyết định hoàn thuế TNCN cho NNT là cá nhân.

Đây là con số phản ánh rõ nét nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thuế tỉnh Thanh Hoá chỉ sau một thời gian ngắn triển khai Công văn số 377/TCT-DNNCN, ngày 5/2/2021 của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân.

"Ngành thuế tỉnh Thanh Hoá sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách hướng dẫn về thuế, chỉ đạo bộ phận "Một cửa" Cục Thuế tỉnh tiếp nhận, tập trung xử lý và trả lời nhanh các phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC về thuế. Mặt khác, tăng cường đối thoại với NNT và xem việc tổ chức các hội nghị đối thoại là cơ hội để tiếp nhận thông tin, lắng nghe tiếng nói từ doanh nghiệp, NNT trên cơ sở phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm" – Cục trưởng Ngô Đình Hùng nhấn mạnh.

Nguồn Báo Điện tử Dân Sinh

Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt - Cơ quan ngôn luận của Liên hiệp hội về người khuyết tật VN

Giấy phép Báo điện tử số 120/GP-BTTTT của Bộ TT và TT

Tổng Biên tập: Nguyễn Gia Cương - ĐT: 0973008899

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Hồng Thái - ĐT: 0969268335

Trụ sở: 991 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Email: toasoandhv@gmail.com