Trang chủ / Tin tức - Sự kiện

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

Ngày 18-9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 bằng hình thức trực tuyến.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Dự đại hội tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dự đại hội có đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Tham dự có 180 đại biểu là điển hình tiên tiến và hơn 1.500 đại biểu ở 64 điểm cầu trong cả nước.

Bám sát các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, Đại hội lần này là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới, trên cơ sở tiếp nối, kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả quan trọng đạt được trong suốt 90 năm qua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động được 40 tổ chức tôn giáo hưởng ứng tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng được 322 mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vận động nhân dân tự nguyện hiến hơn 65 triệu mét vuông đất để làm đường, công trình dân sinh. Năm năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được 5.887 tỷ đồng; an sinh xã hội gần 17.000 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa trên 181.133 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; hỗ trợ sinh kế, góp phần cải thiện điều kiện sống của 667.525 lượt người nghèo. Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” đã huy động được 190.863 tỷ đồng, góp phần xây mới 343.897 căn nhà, sửa chữa 172.246 nhà, tặng 772.666 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách.

Đặc biệt, trước tác động của đại dịch Covid-19, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở đã tiếp nhận ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị giá trên 2.105 tỷ đồng...

Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phong trào thi đua thực sự phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trở thành động lực cách mạng to lớn của toàn dân tộc. Phong trào thi đua của Mặt trận sẽ hướng vào nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hoạt động đối ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đất nước.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thay mặt Đảng, Nhà nước phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tích to lớn mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đạt được trong phong trào thi đua yêu nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm thi đua thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mặt trận cần tập trung tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, thành viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đoàn kết các dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết đồng bào trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài.

Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cũng mong muốn Mặt trận có nhiều hành động và việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng bị thiên tai. Tiếp tục thực hiện dân chủ, tổ chức thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân…

Thủ tướng cũng lưu ý, Mặt trận cần phát huy vai trò, tích cực trong việc tham gia tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong công tác thi đua - khen thưởng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở. Cùng với đó, quan tâm biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng; chú trọng động viên, chăm lo, phát huy vai trò người uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, trong các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội sẽ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực phong trào thi đua bằng những công việc cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, địa phương, tổ chức. Phân công rõ vai, rõ trách nhiệm, rõ việc, tạo sức mạnh tổng hợp để phong trào thi đua đạt kết quả cao nhất.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố sẽ phát huy vai trò trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua - khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, thường xuyên và liên tục; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động công tác Mặt trận…

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng.

Tại đại hội, 40 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 136 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nguồn Báo Hà Nội mới

Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt - Cơ quan ngôn luận của Liên hiệp hội về người khuyết tật VN

Giấy phép Báo điện tử số 120/GP-BTTTT của Bộ TT và TT

Tổng Biên tập: Nguyễn Gia Cương - ĐT: 0973008899

Phó Tổng Biên tập: TS. Nguyễn Hồng Thái - Nguyễn Công Tùng

Trụ sở: 991 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội - Tòa soạn: 134 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội