Trang chủ / Tin tức - Sự kiện

THÁI NGUYÊN: Phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Ngày 5-7, tại Thành phố Thái Nguyên, Hội Người khuyết tật (NKT) Thành phố phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước của tỉnh Thái Nguyên, Dự án Năng cao năng lực cho tổ chức NKT Việt Nam giai đoạn 2018-2020 (CODV2), phòng Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và xã hội Thái Nguyên đã tổ chức chương trình phổ biến chính sách pháp luật và trợ giúp pháp lý cho NKT trên địa bàn Thành phố.

Ông Vũ Đức Quyết, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, sở Lao động - Thương binh và xã hội phổ biến kiến thức tại Chương trình.

Trong thời gian 1 ngày, trên 70 hội viên đại diện cho các chi hội đã được nghe lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước của tỉnh, phòng Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và xã hội giới thiệu một số nét khái quát về Luật Trợ giúp pháp lý, kế hoạch trợ giúp pháp lý, Luật Người Khuyết tật, một số chính sách trợ giúp NKT và giải đáp một số câu hỏi về những nội dung trên.

Sau khi tiếp thu kiến thức tại Chương trình, về cơ sở các hội viên sẽ tiếp tục chia sẻ, truyền tải, lan tỏa những nội dung đã được phổ biến tới những thành viên của Hội để cùng nhau hiểu và thực hiện.

Các đại biểu tham dự Chương trình

Đây là một trong những hoạt động thuộc dự án CODV2 do Hội Người Khuyết tật vận động Đan Mạch (DHF) tài trợ. Chương trình sẽ được tiếp tục triển khai dành cho NKT trên địa bàn Thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên trong những ngày tới.

Những kiến thức được phổ biến tại Chương trình sẽ giúp cho NKT hiểu thêm về Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Người Khuyết tật và các chế độ chính sách, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật đối với NKT.

Đỗ Thị Thìn