Trang chủ / Tin tức - Sự kiện

Ủy ban MTTQ Tuyên Quang triển khai công tác nhân sự mới

(DHVO). Ngày 13/2/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 3 để triển khai công tác nhân sự. Ông Nguyễn Hưng Vượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông báo về việc thôi Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đối với đồng chí Âu Thế Thái do được điều động đến công tác tại HĐND tỉnh, giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Đồng thời, thông qua tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử bà Tăng Thị Dương, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tăng hoa chúc mừng đồng chí Tăng Thị Dương Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Âu Thế Thái Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
.

Tại hội nghị Đồng chí Tăng Thị Dương phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm của Tỉnh ủy, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và hứa sẽ nỗ lực cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò, vị trí của Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Công Nhạ - Phó trưởng VP TT Tạp chí Đồng Hành Việt tại Tuyên Quang.