Trang chủ / Pháp luật

Xử lý hành vi từ chối cách ly y tế

Khi tình trạng các ca nhiễm mới viêm đường hô hấp co Virus Corona  tại Việt Nam đang được kiểm soát, nhưng tại Trung Quốc, các ca tử vong và nhiễm  mới đang ở mức báo động, việc khai báo thông tin y tế và thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly y tế chính là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu để hạn chế dịch lây lan.

Do đó, những hành vi không tuân thủ việc khai báo y tế và cách ly y tế có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Điều 6, Nghị định 176/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế quy định:

“1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không khai báo khi phát hiện người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Che giấu hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

b) Không thực hiện việc xét nghiệm phát hiện bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

cach-ly-y-te

Ảnh nguồn Internet

Trong trường hợp phát hiện có nguy cơ mắc bệnh cần tiến cách lý y tế, việc không tuân thủ có thể bị xử phạt theo quy đinh tại Điều 10 Nghị định 176/2013/NĐ-CP về vi phạm quy định về cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế đối với trường hợp phải thực hiện việc cách ly y tế theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này;

b) Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này;

c) Không lập danh sách và theo dõi sức khỏe của những người tiếp xúc với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại địa điểm không đủ điều kiện thực hiện cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức thực hiện việc cách ly y tế đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

b) Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế đối với hành vi quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1, Khoản 2 Điều này.”

Như vậy, hành vi từ chối cách ly y tế có thể bị xử phạt lên đến mười triệu đồng.

P.V