Trang chủ / Hoạt động hội

Tuyển chuyên gia hiệu đính cáo độc lập Công ước của liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật


Luật Người khuyết tật được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ ngày 1/1/2011 và có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người khuyết tật Luật đảm bảo sự tham gia bình đẳng trong xã hội của người khuyết tật thông qua việc khẳng định các quyền được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, giáo dục đào tạo, việc làm, dạy nghề, dịch vụ văn hóa thể thao và vui chơi giải trí, giao thông vận tải, công trình công cộng, và công nghệ thông tin"…

Liên hiệp hội vền gười khuyết tật Việt Nam (VFD) là một tập hợp các tổ chức của và vì người khuyết tật (NKT) ở cấp quốc gia.VFD hình thành xuất phát từ yêu cầu công tác đối ngoại ở tầm quốc gia đặt ra là Việt Nam cần một đơn vị liên hiệp cấp quốc gia từ các tổ chức của và vì người khuyết tật trong nước. Bộ Nội vụ cho phép thành lập theo Quyết định số 1179-QĐ-BNV ngày 14/10/2010; phê chuẩn Điều lệ theo Quyết định số 1538/QĐ-BNV ngày 02/8/2011.

Để Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam thể hiện đúng vai trò đại diện tiếng nói và điều phối các hoạt động của tất cả các tổ chức của và vì người khuyết tật (NKT) ở Việt Nam nhằm mục đích thúc đẩy tốt việc thực hiện quyền của NKT ở Việt Nam.

VFD cần tuyển chuyên gia để hỗ trợ VFD trong việc rà soát, hiệu đính hoàn thiện báo cáo bóng Công ước của liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật dưới góc độ trẻ khuyết tật trước khi trình Ủy ban CRPD.1. Mục tiêu tuyển chuyên gia:

Việc rà soát và hiệu đính báo cáo độc lập CRPD cần được thông suốt, theo chiều dọc lẫn chiều ngang, về thông tin, về hỗ trợ, không chỉ người khuyết tật/ trẻ khuyết tật mong muốn quá trình thực thi Công ước được đẩy mạnh mà các cơ quan công lập, ngoài công lập, các đoàn thể … cũng chung tay đưa mong muốn này thành hiện thực, các vấn đề trẻ khuyết tật trong báo cáo bóng Công ước của Liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật được hoàn thiện trước khi đưa ra trình Ủy ban CRPD

2. Nội dung công việc:

Rà soát báo cáo bóng CRPD và hiệu đính các tài liệu liên quan đến quyền của trẻ khuyết tật theo chuẩn quốc tế và trên cơ sở các khuôn khổ pháp luật ở Việt Nam

Rà soát một số tài liệu cơ bản về việc thực hiện quyền của trẻ khuyết tật tại Việt Nam

Thời lượng: 05 ngày rà soát và  hiệu đính báo cáo bóng CRPD, chuyên gia VNM3  và hoàn thiện bản báo cáo bóng CRPD.3. Đầu ra yêu cầu

Báo cáo bóng CRPD được hoàn chỉnh về quyền của người khuyết tật/ trẻ KT theo chuẩn quốc tế và quy định tại Việt Nam và khuyến nghị

4. u cầu đối với chuyên gia

-         Có bằng thạc sỹ xã hội học, Luật, kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan

-         Đã có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu xã hội học

-         Có kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực người khuyết tật, trẻ khuyết tật là 1 ưu thế

-         Có kinh nghiệm làm việc với UNICEF

5. Thời gian dự kiến

-         Trong thời gian từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020

6. Phí chuyên gia

Phí chuyên gia sẽ được trả theo mức hỗ trợ của dự án được UNICEF phê duyệt:

4.454.400VND/ngày x 5 ngày  = 22.272.000VND

7. Hồ sơ dự tuyển:

-Các chuyên gia/nhóm chuyên gia quan tâm có thể nộp hồ sơ dự tuyển.

- Hồ nêu rõ kinh nghiệm chuyên  gia/nhóm chuyên gia quan  tâm đến tổ chức

Hồ sơ đề nghị của chuyên gia gia/nhóm chuyên gia xin gửi về

Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam

Tầng 4 ,139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội;

ĐT 04.37349607/ 0947559056

Email: vthdinh55@gmail.com

Trước ngày 28/12/2019.