Trang chủ / Hoạt động hội

Dự án “Góp phần chấm dứt bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật thông qua các hoạt động nâng cao năng lực, vận động chính sách và nhận thức”

(DHVO). Ngày 13/12/2019, tại khách sạn Cầu Giấy, Hội Người khuyết tật TP. Hà Nội đã tổ chức Lễ Khởi động Dự án “Góp phần chấm dứt bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật thông qua các hoạt động nâng cao năng lực, vận động chính sách và nhận thức”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ Khởi động Dự án

Dự án do Quỹ Canada dành cho sáng kiến địa phương (CFLI) thông qua cho Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội thực hiện từ đến tháng 12/2019 đến 2/2020 với sự tài trợ của Đại sứ Quán Canada tại Việt Nam và được Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép thực hiện tại Quyết định số 6845/QĐ-UBND ngày 28/11/2019.

Phát biểu tại Lễ Khởi động Dự án, bà Dương Thị Vân, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội cho biết: Ngày 18/12/1979, Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against women - CEDAW) đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc phê chuẩn. Và Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ký tham gia Công ước vào 29/7/1980 và phê chuẩn vào 27/11/1981. Việt Nam đã ban hành Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực trong gia đình.

Nhiều thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới kể từ khi Việt Nam tham gia Công ước CEDAW. Tuy nhiên trên thực tế ở Hà Nội nói riêng cũng như Việt Nam nói chung, tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực  với phụ nữ và trẻ em vẫn đang diễn ra, phổ biến ở nhiều nơi, tình trạng xúc phạm danh dự, nhân phẩm và tính mạng của con người xảy ra hàng ngày chủ yếu đối với phụ nữ và trẻ em, trong đó phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật nói chung rất thiếu kiến thức và kỹ năng, thông tin để ứng phó với tình trạng bị bạo lực tình dục, bị kỳ thị và phân biệt đối xử.

Bà Dương Thị Vân phát biểu tại Lễ Khởi động Dự án

Chia sẻ thêm về Dự án, bà Vân nhấn mạnh: Trong quá trình phát triển của Hội NKT TP. Hà Nội, Hội đã hợp tác thực hiện nhiều dự án với các tổ chức trong và ngoài nước một số lĩnh vực khác nhau như dạy nghề và việc làm, y tế, giáo dục, phát triển tổ chức hội, nâng cao năng lực cho hội viên, phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật, hỗ trợ hội viên và tổ chức hội viên của Hội, đóng góp thiết thực cho việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đây là lần đầu Hội đề xuất và thực hiện dự án trong lĩnh vực phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật. Để góp phần chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật, dự án của Hội tập trung thực hiện các mục tiêu: Nâng cao năng lực cho một nhóm cán bộ nòng cốt là người khuyết tật (đặc biệt là phụ nữ khuyết tật) để họ có đầy đủ kiến thức và kỹ năng đưa tiếng nói của phụ nữ khuyết tật (PNKT) trong thúc đẩy thực hiện chính sách nhằm đẩy lùi bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật (PN&TEGKT); Nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt nam giới, về vấn đề bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới với PN&TEGKT; Đưa ra các khuyến nghị nhằm đẩy lùi, hạn chế bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới đối với PN&TEGKT.

Tin tưởng rằng với sự chỉ đạo, hỗ trợ của UBND thành phố và các sở ban ngành, các tổ chức đoàn thể của thành phố, sự hỗ trợ của CFLI và Đại sứ quán Canada tại Hà Nội, với kinh nghiệm và sự nỗ lực không ngừng của Hội NKT TP. Hà Nội, Dự án sẽ được thực hiện thành công và hiệu quả, đóng góp vào việc đẩy lùi bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật, góp phần thúc đẩy thực hiện Công ước của LHQ về quyền của người khuyết tật (CRPD), Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), thực hiện mục tiêu phát triển bền vững "Không để ai bi bỏ lại phía sau", Luật NKT, Luật Bình đẳng giới và Luật  Phòng, chống bạo lực trong gia đình và vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

PV