Trang chủ / Hoạt động hội

Chung tay vì trẻ em khuyết tật

Chung tay vì trẻ em khuyết tật

Học để hình thành, phát triển và không ngừng hoàn thiện nhân cách. Học để sống, hội nhập và tự khẳng định mình trong xã hội. Và sự học của trẻ khuyết tật hiện nay là...

Đọc tiếp »